Bokseregion Nord er nå opprettet

Publisert: torsdag 17. juni 2021

Trøndelag Boksekrets hadde Kretsting 17. juni. Dette ble gjennomført etter Covid-19 forskriften i Trondheim, som i praksis betød noen fra styret/bokseklubbene møtte opp i et stort lokale og resten deltok på Teams.

NBF besluttet ved styrebeslutning den 21. april 2021 å omgjøre Trøndelag Boksekrets om til Bokseregion Nord. Dette for å utvikle et sterkere «regionledd» mellom NBF og klubbene, med tanke på mer lokal aktivitet og rekruttering.

Sterke regioner vil også være positivt med tanke på barneidretten og konkurranse. Særkretstinget tilsluttet seg NBF`s vedtak, og aksepterer at Særkretsen «omdannes» til Bokseregion Nord. Bokseregion Nord skal videreføre organisasjonsnummeret til Trøndelag Boksekrets.

Bokseregion Nord ble konstituert på det påfølgende møte med 17 klubber invitert, hvor det ble valgt styre og øvrige tillitspersoner.

Det nye styret i Bokseregion Nord er:

Leder: Laila T. Kristjansson, B-30
Nestleder: Jack Einar Berg, Molde BK
Styremedlem: Rune M. Abelseth, Sigerfjord
Styremedlem: Jørn H. Iversen, Tromsø KSK
Styremedlem: Therese Bjørnaas, Trondheim KSK
1. Varamedlem: Kristin Tveit, Trym
2. Varamedlem: Ulf Johansen Stjørdal KBK
Valgkomite: Morten Almås (Leder), Nina Tår nes, Øystein Waade, Frank Robert Walstad (Vara)

Medlemsklubber i Bokseregion Nord:
Bokseklubben av 1930
Sportsklubben Ulf-AN
Trym Idrettslag
Stjørdal Kickboxing Klubb
Børsa Idrettslag, avd. Boksing
Trondheim Kampsportklubb
Moldekameratene Bokseklubb
Måndalen Idrettslag
Ålesunds Bokseklubb
Tromsøstudentenes IL
Tromsø Kampsportklubb
Kirkenes AK
Alta Bokseklubb
Sigerfjord Idrettslag
Bodø Bokseklubb
Varg Idrett
Aure Bokseklubb