Norgesmesterskap ungdom 2021 Vestby IL

Stevne
05. desember 2021
Meldefrister:
Første: 01. nov 2021
Siste: 29. nov 2021
Innveing:
Starter: 05. des 2021 14:30
Slutter: 05. des 2021 23:59

Resultater fredag 

Resultater lørdag 

Kamplister/resultater søndag

Norgesmesterskapet i boksing for ungdom 03.-05. desember 2021

Publisert: mandag 15. november 2021

Norges Bokseforbund Innbyr til Norgesmesterskapet for ungdomsboksere som arrangeres med Vestby IL som teknisk arrangør i samarbeid med Norges Bokseforbund.

Norgesmesterskapet avholdes i lokalene til Vestby IL: adresse: Noreveien 5 1540 Vestby

Kontaktperson for Norgesmesterskapet for ungdomsboksere og Landsmesterskapet for diplomboksere i Vestby IL er Bjørn Erik Enge som treffes på telefon: 916 37 487  

---------------------------------------------------------

PROGRAM: UNGDOMS-NM i VESTBY 2021

Fredag 03. desember Stevnestart BILDER fra de 6 kampene: https://adobe.ly/3rxb8ZC

Lørdag 04. desember Semifinaler/Finaler Bilder fra kampene er her: https://adobe.ly/3dlv7C8

 

Søndag 05. desember
08:00   Veiing                          IL Vestby bokselokale
             Dommermøte             IL Vestby bokselokale
1300?   FINALER                    IL Vestby bokselokale

(Stevnestart for finaler antas å bli klokken 13.00)

----------------------------------------------------------

Regler Norgesmesterskapet for ungdomsboksere 2021

Ungdomsklassen er deltagere som er født fra 01.01.2005 til 31.12.2006

Vi oppfordrer ledere/trenere til å melde på sine utøvere i den vektklassen de skal bokse. Utøvere bokser i den vektklassen de veier inn til: 44 kg – 46 kg – 48 – 50 – 52 – 54 – 57 – 60 – 63 – 66 – 70 – 75 – 80 – 80+

-Deltakeravgift kr 300,- etterfaktureres til klubbene gjennom fagsystemet
-Bokser møter på innveiing med gyldig startbok med bilde.
-Alle jenter må levere egenerklæring ang graviditet på innveiing første dag. Se eget vedlegg
-Bokser skal være nybarbert på første innveiing og deretter på hver kampdag.
-Hjelm som brukes skal være AIBA godkjent.
-Det skal være klart farge skille mellom singlet og bukse
-Tannbeskytter kan ikke være rød eller rødfarget.
-Tannbeskytter skal være ensfarget eller transparent.

*(unntak/harmonisering)

Norges Bokseforbund er underlagt AIBA og vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene. Da Knockoutforskriften har presedens over AIBA sine lover og regler har Norges Bokseforbund pr. 15.01.2017 innført et nasjonalt tilpasset regelverk (NBF nasjonalt tilpasset regelverk, revisjon 1.0 (Dato: 15.01.2017)). Dette regelverket er en harmonisering, presisering og tilpasning av AIBA sitt regelverk:

 NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017)


1 – KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra AIBA`s regelverk)
Ett unntak hvor vi ikke følger AIBA sitt regelverk, men følger Knockoutforskriften § 10. Aldersgrense (Utøvere skal ikke være under 18 år, eller over 40 år.

Nedre aldersgrense for knockout er ikke spesifisert i AIBA sitt regelverk, noe som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til AIBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres

Regelen omfatter alle deltagerne i mesterskapet.

2 – Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra AIBA`s regelverk)
Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser)

----------------------------------------------------

Viktig info angående vektklasser der antall deltagere overstiger 8 boksere.

Juryen må sette kriterier hvis det blir mer enn 8 boksere i en vektklasse, og kriteriene er som følger:

  1. De som ikke har bokset ordinære kamper denne sesongen prioriteres bort først og får ikke delta i den vektklassen. (Se så pkt. 4)
  2. Hvis det er flere boksere uten kamper inneværende sesong vil det bli loddtrekning blant de uten kamper, om hvem som får bokse i vektklassen. Eksempel: 10 innveide og 4 av de har ikke ordinære kamper denne sesongen. Det trekkes da lodd mellom de 4, hvor 2 får anledning til å bokse i klassen med da til sammen 8 boksere. De 2 som ikke blir trukket ut kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4).
  3. Hvis dette ikke er nok til å skille bokserne, vil de som har minst kamper denne sesongen bli skilt ut fra vektklassen. Eksempel:9 innveide og alle har bokset kamper denne sesongen. Da vil den med minst kamper gå ut av klassen og han kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4).
  4. De som ikke får delta i sin påmeldte klasse vil ha mulighet til å gå opp en vektklasse, såfremt de klassene ikke er oppfylt med maks 8 boksere.
  5. Om det er boksere som ikke klarer vekten i den klassen de er påmeldt i, vil det ikke være muligheter til å bokse i vektklasser der det er 8 boksere innveid.

-------------------------------------------------

 

Adresse og sted

Adresse
Innveing sted
Noreveien 5 1540 Vestby (Noreveien 5 1540 Vestby)

Kurs kalender