Sting Rekruttserien Region Øst 2 stovner Bokseklubb

Stevne
25. mai 2024
Meldefrister:
Første: 30. apr 2024
Siste: 21. mai 2024
Innveing:
Starter: 25. mai 2024 10:00
Slutter: 25. mai 2024 11:00

Stovner

Adresse og sted

Adresse
Kommer
Innveing sted
Stovner (Stovner)

Kurs kalender