Ungdomsmesterskap 2023 (8.-10. desember) IF Tønsbergkameratene

Stevne
10. desember 2023
Påmeldingsgebyr: 300
Meldefrister:
Første: 01. nov 2023
Siste: 04. des 2023

Søndag Kamplister/resultater ungdoms NM finale

 

 

 Lørdag Kamplister/ resultater ungdoms NM semifinaler/ finale

Siste 3 kampene på listen lørdag er finaler. 

 

 Fredag Kamplister/ resultater ungdoms NM kvart finaler/ semifinale 

Siste kamp fredag er en semifinale.

Norges Bokseforbund inviterer i samarbeid med teknisk arrangør Tønsberg-Kameratene til Norgesmesterskapet for ungdomsboksere. Mesterskapet avholdes i lokalene til Tønsberg-Kameratene adresse: Stenmalmveien 36 3111 Tønsberg. https://maps.app.goo.gl/Ks7xvK7LXoB9sinv7

Innveiing, trekning og ledermøte avholdes i klubbhuset til Tønsberg-Kameratene. Klubbhuset finner dere på nedsiden av Tønsberg messe og idrettspark. 

Kontaktperson i Tønsberg-Kameratene Thomas Halvorsen telefon: 92 29 80 96 eller e-post th@guard.no

VIKTIG      Deltagere må ha gyldig startbok for sesongen 2023/2024
                 Påmelding må gjøres gjennom fagsystemet innen 04/12-23

Spørsmål om påmelding eller startbok kan stilles til klubbutvikler Bjørn Askedalen telefon 46 91 85 40 eller e-post bjorn.askedalen@nif.idrett.no

Vi gjør oppmerksom på at Norgesmesterskapet for ungdomsboksere og Landsmesterskapet for diplomboksere avvikles samme helg og i samme lokale, men på ulike tidspunkt. Dette kan medføre endringer i eksakt stevnestart for begge mesterskapene i løpet av helgen.

Overnatting med avtalepriser kan gjøres på Thon Hotel Tønsberg Brygge Bookingkode:30147092. Klubber er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotell samt transport til og fra TK-Hallen og Tønsberg-Kameratenes klubbhus. Mail: tonsberg.brygge@olavthon.no

Vi ser frem til mesterskapet!
Med sportslig hilsen
Norges Bokseforbund 

 

PROGRAM FREDAG 08.12.23

Klokken                                                            Sted

14:30

Innveiing jenter

Klubbhuset til Tønsberg-Kameratene

14:45

Innveiing gutter

Klubbhuset til Tønsberg-Kameratene

16:30

Trekning/Infomøte

Klubbhuset til Tønsberg-Kameratene

19:00

Dommermøte

TK-Hallen

19:30

Stevnestart

TK-Hallen

 

PROGRAM LØRDAG 9.12.23

Klokken                                                            Sted

08:00

Veiing

Klubbhuset til Tønsberg-Kameratene

18:30

Dommermøte

TK-Hallen

19:00

Semifinaler og evnt. Finaler

TK-Hallen

 

PROGRAM SØNDAG 10.12.23

Klokken                                                            Sted

08:00

Veiing

Klubbhuset til Tønsberg-Kameratene

12:30

Dommermøte

TK-Hallen

13:00

Finaler

TK-Hallen

Stevnestart for finaler antas å bli søndag klokken 13.00 

 

Generell informasjon

Utøvere må meldes på i den vektklassen de skal bokse. Vektklassene fordeler seg slik Inntil 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg og 80+ kg. 
Når finalene er ferdig bokset tildeles landsmesterskapets beste boksere forbundspokaler. Diplomer tildeles beste klubb/klubber

 

Ungdomsklassen er deltagere som er født fra 01.01.2007 til 31.12.2008 

       Deltakeravgift kr 300,- betales ved påmelding gjennom fagsystemet.

o   NB refunderes ikke etter 4/12 dersom ikke det foreligger legeerklæring for forfall 

·        Bokser møter på innveiing med gyldig startbok med bilde. 

·        Alle jenter må levere egenerklæring ang graviditet på innveiing første dag. Se eget vedlegg 
Hjelm som brukes skal være godkjent.
·        Det skal være klart farge skille mellom singlet og bukse
·        Tannbeskytter skal være ensfarget eller transparent NB rød eller rødlig er ikke tillatt

Norges Bokseforbund vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene. Da Knockoutforskriften har presedens over internasjonale lover og regler har Norges Bokseforbund pr. 15.01.2017 innført et nasjonalt tilpasset regelverk (NBF nasjonalt tilpasset regelverk, revisjon 1.0 (Dato: 15.01.2017)). Dette regelverket er en harmonisering, presisering og tilpasning av det internasjonale regelverket: 

 NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017) 

1.     KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra IBA`s regelverk) 
Ett unntak hvor vi ikke følger det internasjonale
regelverket som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til IBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres.Regelen omfatter alle deltagerne i mesterskapet. 

2.     Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra IBA`s regelverk) 
Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser)

  

Viktig informasjon angående vektklasser der antall deltagere overstiger 8 boksere. 

Juryen må sette kriterier hvis det blir mer enn 8 boksere i en vektklasse, og kriteriene er som følger: 

1.     De som ikke har bokset ordinære kamper denne sesongen prioriteres bort først og får ikke delta i den vektklassen. (Se så pkt. 4) 

2.     Hvis det er flere boksere uten kamper inneværende sesong vil det bli loddtrekning blant de uten kamper, om hvem som får bokse i vektklassen. Eksempel: 10 innveide og 4 av de har ikke ordinære kamper denne sesongen. Det trekkes da lodd mellom de 4, hvor 2 får anledning til å bokse i klassen med da til sammen 8 boksere. De 2 som ikke blir trukket ut kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4). 

3.     Hvis dette ikke er nok til å skille bokserne, vil de som har minst kamper denne sesongen bli skilt ut fra vektklassen. Eksempel:9 innveide og alle har bokset kamper denne sesongen. Da vil den med minst kamper gå ut av klassen og han kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4). 

4.     De som ikke får delta i sin påmeldte klasse vil ha mulighet til å gå opp en vektklasse, så fremt de klassene ikke er oppfylt med maks 8 boksere. 

5.     Om det er boksere som ikke klarer vekten i den klassen de er påmeldt i, vil det ikke være muligheter til å bokse i vektklasser der det er 8 boksere innveid

 

Uttatt jury og dommere til Norgesmesterskapet

 Jury
·        Odd i Misund
·        Jan Myhre

Dommere
·        Erik Rossing
·        Geir Dahlen
·        Martin Ingvaldsen
·        Christine Reise
·        Nina Tårnes
·        Tom Vangen
·        Jan Erling Olsen
·        Tomm Sande

Jury og dommere er booket inn på Thon Hotel Tønsberg Brygge

 

Adresse og sted

Adresse
Stenmalmveien 36 3111 Tønsberg https://maps.app.goo.gl/Ks7xvK7LXoB9sinv7
Innveing sted
Klubbhuset til Tønsberg-Kameratene (Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg)

Kurs kalender