Agder box cup 10-12 Mai 2024

Stevne
10. mai 2024
Meldefrister:
Første: 01. apr 2024
Siste: 06. mai 2024
Innveing:
Starter: 10. mai 2024 18:00
Slutter: 10. mai 2024 21:00

AGDER BOX CUP  10 til 12 Mai 2024.                      

Grimstad bokse klubb, inviterer herved til den andre AGDER BOX CUP 

Boksere MÅ VÆRE KLARE selv etter tap!! Det vil bli både GULL og BRONSE finaler.

Turneringen er åpen for:

Ungdom Født 2008 or 2009

Junior Født 2006 or 2007                                        

 Senior Født 1984 – 2005

Gyldig startbok skal medbringes!

Påmelding er åpen og skal skje senest, Mandag 6 mai 2024

Boksene vil bli delt inn i grupper basert på alder,

vekt, antall kamper, maks 4 boksere i hver gruppe.

På den måten vil hver bokser ha størst mulighet til å ha noen jevne kamper.

I tilfelle kun én bokser er registrert i en kategori, kan tuningkomiteen evt

om mulig, match de berørte på tvers av år og vektklasser.

i henhold til NBF sitt regelverk.

 Det kan max være 100 boksere i Grimstad Box Cup. Påmeldingen lukker etter 100 påmeldinger.

Turneringen avvikles i GBK sine lokaler. 

 Bestill i tide for å få rom på perfekt beliggenhet. Grimstad Vertshus har rimelig overnatting, ligger 50 meter fra lokalet.

Grimstad Vertshus

Frivollveien 11/13. 4877 Grimstad

Tlf + 47 37 04 25 00

firmapost(@)grimstad-vertshus.no                                                    

http://www.grimstad-vertshus.no/booking

 Klubber er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotell samt transport til/fra

 

 PROGRAM: GBC

Fredag 10 mai.                

Betaling av deltakergebyr kr 300.- pr pers.

Kl 18-21:00. Lege sjekk, Veiing i Grimstad Bokseklubb.

Lagleder møte ved ringen kl 21:00

 

Lørdag 11 mai.

10:30 Dommermøte

11:00 Kampstart Semifinaler

 

Søndag 12 mai.

9:30 Dommermøte

10:00 Kampstart Bronse finaler- Gull finaler

 

 Kontaktperson GBC: Henning Lillejord

+47 91791563 

grimstadbk@gmail.com

Påmelding for Norske deltakere gjøres gjennom fagsystemet.

Påmelding Andre land melder på til grimstadbk@gmail.com

Klubb, navn, Født, Vekt, antall kamper.

Alle kampene kan sees på: https://fightstream.no/

 

AGDER BOX CUP 10 to 12 May 2024.

Grimstad boxing club, hereby invites you to the second AGDER BOX CUP.

Boxers MUST BE READY even after a loss!! There will be both GOLD and BRONZE finals.

The tournament is open to:

Youth Born 2008 or 2009

Junior Born 2006 or 2007

 Senior Born 1984 – 2005

A valid starter book must be brought with you!

Registration is open and must take place no later than Sunday 5 May 2024

The boxes will be divided into groups based on age,

weight, number of matches, maximum 4 boxers in each group.

That way, each boxer will have the greatest opportunity to have some even fights.

In the event that only one boxer is registered in a category, the tuning committee may

if possible, match those affected across years and weight classes.

in accordance with NBF's regulations.

 There can be a maximum of 100 boxers in the Grimstad Box Cup. Registration closes after 100 registrations.

The tournament takes place in GBK's premises.

 Book in time to get a room in the perfect location. Grimstad Vertshus has affordable accommodation, located 50 meters from the venue.

Grimstad Vertshus

Frivollveien 11/13. 4877 Grimstad

Phone + 47 37 04 25 00

firmapost(@)grimstad-vertshus.no

http://www.grimstad-vertshus.no/booking

 Clubs themselves are responsible for booking and paying for hotels as well as transport to/from

 

 PROGRAM: GBC

Friday 10 May.

Payment of participation fee NOK 300 per person.

At 18-21:00. Medical check, Weighing at Grimstad Boks Klubb

Team manager meeting, at the ringside at 9:00 p.m.

 

 Saturday 11 May.

09:30 Judges' meeting

10:00 Start of match Semi-finals

 

Sunday 12 May.

9:30 Judges meeting

10:00 Match start Bronze finals - Gold finals

 

 GBC contact person: Henning Lillejord

+47 91791563

grimstadbk@gmail.com

Registration for Norwegian participants is done through the subject system.

Registration Other countries register to grimstadbk@gmail.com

Club, name, date of birth, weight, number of matches.

All matches can be seen at: https://fightstream.no/

 

Adresse og sted

Adresse
Frivoldveien 11-13 , 4879 Grimstad
Innveing sted
GBK sine lokaler. (Frivoldveien 11-13. 4877 Grimstad)

Kurs kalender