Buss fra Østlandet Legacy Boxcup 2022

Arrangement
28. oktober 2022 - 30. oktober 2022
Siste meldefrist: 10. okt 2022
Påmeldingsgebyr: 300

Det er forhåpentligvis mange fra Østlandet som skal delta på Legacy Box Cup 2022 i Trondheim i perioden 28.-30. oktober. Det er nå satt opp en buss, som har plass til trenere, ledere, boksere osv. opp til Trondheim. Norges Bokseforbund oppfordrer alle klubber til å støtte opp med deltagelse under Legacy Boxcup 2022 med boksere og funksjonærer. Som et ekstra tiltak stiller NBF med gratis buss fra Larvik til Trondheim fredag 28.10 med retur til Larvik Søndag 30.10.   Legacy Box Cup 2022http://www.legacyboxcup.com/ Påmelding skal gjøres i Fagsystemet og er bindene. Egenandelen er på 300,- og må betales i fagsysteme før påmeldingen er gyldig. Bussen går Tidlig fra Larvik nøyaktige tider kommer...   ]

I innbydelsen til legacy så finner dere overnatts ettenativer. 

Kurs kalender