Grimstad box cup 15-17 septembers 2023.

Stevne
15. september 2023
Meldefrister:
Første: 07. aug 2023
Siste: 12. sep 2023
Innveing:
Starter: 15. sep 2023 18:00
Slutter: 15. sep 2023 21:00

GRIMSTAD BOX CUP  15 til 17 september 2023.                      

Grimstad bokse klubb, inviterer herved til den andre GRIMSTAD BOX CUP

Boksere MÅ VÆRE KLARE selv etter tap!! Det vil bli både GULL og BRONSE finaler.

Turneringen er åpen for:

Ungdom Født 2007 or 2008

Junior Født 2005 or 2006                                        

 Senior Født 1983 – 2004

Gyldig startbok skal medbringes!

Påmelding er åpen og skal skje senest, Søndag 10 september 2023.

Boksene vil bli delt inn i grupper basert på alder,

vekt, antall kamper, maks 4 boksere i hver gruppe.

På den måten vil hver bokser ha størst mulighet til å ha noen jevne kamper.

I tilfelle kun én bokser er registrert i en kategori, kan tuningkomiteen evt

om mulig, match de berørte på tvers av år og vektklasser.

i henhold til NBF sitt regelverk.

 Det kan max være 100 boksere i Grimstad Box Cup. Påmeldingen lukker etter 100 påmeldinger.

Turneringen avvikles i GBK sine lokaler.

 Bestill i tide for å få rom på perfekt beliggenhet. Grimstad Vertshus har rimelig overnatting, ligger 50 meter fra lokalet.

Grimstad Vertshus

Frivollveien 11/13. 4877 Grimstad

Tlf + 47 37 04 25 00

firmapost(@)grimstad-vertshus.no                                                    

http://www.grimstad-vertshus.no/booking

 Klubber er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotell samt transport til/fra

 PROGRAM: GBC

Fredag 15 September.                

Betaling av deltakergebyr kr 300.- pr pers.

Kl 18-21:00. Lege sjekk, Veiing og matching Grimstad Vertshus.

 

Lørdag 16 september.

10:30 Dommermøte

11:00 Kampstart Semifinaler/ Finaler

 

Søndag 17 september.

09:00 Veiing

10:30 Dommermøte

11:00 Kampstart Bronse finaler- Gull finaler

 Kontaktperson GBC: Henning Lillejord

+47 91791563  grimstadbk@gmail.com

Påmelding for Norske deltakere gjøres gjennom fagsystemet.

Påmelding Andre land melder på til  grimstadbk@gmail.com

Klubb, navn, Født, Vekt, antall kamper.

Alle kampene kan sees på: https://fightstream.no/

 

GRIMSTAD BOX CUP 15 to 17 September 2023.

Grimstad boxing club, hereby invites you to the second GRIMSTAD BOX CUP

Boxers MUST BE READY even after a loss!! There will be both GOLD and BRONZE finals.

The tournament is open to:

Youth Born 2007 or 2008

Junior Born 2005 or 2006

 Senior Born 1983 – 2004

A valid starter book must be brought with you!

Registration is open and must take place no later than Sunday 10 September 2023.

The boxes will be divided into groups based on age,

weight, number of matches, maximum 4 boxers in each group.

That way, each boxer will have the greatest opportunity to have some even fights.

In the event that only one boxer is registered in a category, the tuning committee may

if possible, match those affected across years and weight classes.

in accordance with NBF's regulations.

 There can be a maximum of 100 boxers in the Grimstad Box Cup. Registration closes after 100 registrations.

The tournament takes place in GBK's premises.

 Book in time to get a room in the perfect location. Grimstad Vertshus has affordable accommodation, located 50 meters from the venue.

Grimstad Vertshus

Frivollveien 11/13. 4877 Grimstad

Phone + 47 37 04 25 00

firmapost(@)grimstad-vertshus.no

http://www.grimstad-vertshus.no/booking

 Clubs themselves are responsible for booking and paying for hotels as well as transport to/from

 PROGRAM: GBC

Friday 15 September.

Payment of participation fee NOK 300 per person.

At 18-21:00. Medical check, Weighing and matching Grimstad Vertshus.

 

Saturday 16 September.

10:30 Judges' meeting

11:00 Match start Semi-finals

 

Sunday 17 September.

09:00 Weighing

10:30 Judges meeting

11:00 Match start Bronze finals - Gold finals

 

 GBC contact person: Henning Lillejord

+47 91791563 grimstadbk@gmail.com

Registration for Norwegian participants is done through the subject system.

Registration Other countries register to grimstadbk@gmail.com

Club, name, date of birth, weight, number of matches.

All matches can be seen at: https://fightstream.no/

Adresse og sted

Adresse
Frivoldveien 11-13. 4877 Grimstad
Innveing sted
GBK sine lokaler. (Frivoldveien 11-13. 4877 Grimstad)

Kurs kalender