Grimstad Box Cup 3 til 5 februar

Stevne
05. februar 2023
Meldefrister:
Første: 11. des 2022
Siste: 29. jan 2023
Innveing:
Starter: 05. feb 2023 18:00
Slutter: 05. feb 2023 21:00

  

GRIMSTAD BOX CUP  3 til 5 Februar 2023.                       

Grimstad bokse klubb inviterer herved til den 1.GRIMSTAD BOX CUP

Turneringen er åpen for:

Ungdom Født 2007 or 2008

Junior Født 2005 or 2006                                         

 Senior Født 1983 – 2004

Gyldig startbok skal medbringes!

Påmelding er åpen og skal skje senest, Søndag 29 januar 2023.

Boksene vil bli delt inn i grupper basert på alder,

vekt, antall kamper, maks 4 boksere i hver gruppe.

På den måten vil hver bokser ha størst mulighet til å ha noen jevne kamper.

I tilfelle kun én bokser er registrert i en kategori, kan tuningkomiteen evt

om mulig, match de berørte på tvers av år og vektklasser.

i henhold til NBF sitt regelverk.

 Det kan max være 120 boksere i Grimstad Box Cup. Påmeldingen lukker etter 120 påmeldinger.

Turneringen avvikles i GBK sine lokaler.

 Bestill i tide for å få rom på perfekt beliggenhet. Grimstad Vertshus har rimelig overnatting, ligger 50 meter fra lokalet.

For rabatt oppgi, box cup. Ved bestilling. .

Grimstad Vertshus

Frivollveien 11/13. 4877 Grimstad

Tlf + 47 37 04 25 00

firmapost(@)grimstad-vertshus.no                                                     

http://www.grimstad-vertshus.no/booking

 Klubber er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotell samt transport til/fra

 PROGRAM: GBC

Fredag 3 feb.                

Kl 18-21:00. Legeskjekk, Veiing og matching Grimstad Vertshus. 

 Betaling av deltakergebyr kr 300.-

 

 Lørdag 4 feb.
09:30 Dommermøte
10:00 Kampstart Semifinaler/ Finaler


Søndag 5 feb.
08:00 Veiing
9:30 Dommermøte
10:00 Kampstart Bronse finaler- Gull finaler

 Kontaktperson GBC: Henning Lillejord

+47 91791563  grimstadbk@gmail.com

Påmelding for Norske deltakere gjøres gjennom fagsystemet.

Påmelding Andre land melder på til  grimstadbk@gmail.com

Klubb, navn, Født, Vekt, antall kamper.

Alle kampene kan sees på: https://fightstream.no/

 

GRIMSTAD BOX CUP 3-5 February 2023.

Grimstad boxing club hereby invites you to the 1st GRIMSTAD BOX CUP

The tournament is open to:

Junior Born 2007 or 2008

Yout Born 2005 or 2006

 Senior Born 1983 – 2004

A valid starter book must be brought with you!

Registration is open and must take place no later than Sunday 27 January 2023.

The boxes will be divided into groups based on age,

weight, number of matches, and a maximum of 4 boxers in each group.

That way, each boxer will have the greatest opportunity to have some even fights.

In the event that only one boxer is registered in a category, the tuning committee may

if possible, match those affected across years and weight classes.

in accordance with NBF's regulations.

There can be a maximum of 120 boxers in the Grimstad Box Cup. Registration closes after 120 registrations.

The tournament takes place in GBK's premises.

 Book in time to get a room in the perfect location. Grimstad Vertshus has affordable accommodation, located 50 meters from the venue.

For discount state, box cup. When ordering. .

Grimstad Vertshus

Frivollveien 11/13. 4877 Grimstad

Phone + 47 37 04 25 00

firmapost(@)grimstad-vertshus.no                                                     

http://www.grimstad-vertshus.no/booking

Clubs themselves are responsible for booking and paying for hotels as well as transport to/from

 PROGRAM: GBC

Friday 3 Feb.

At 18-21:00. Weighing and matching Grimstad Vertshus.

Payment of participation fee NOK 300

 

Saturday 4 February

09:30 Judges' meeting

10:00 Match start

 

Sunday 5 Feb.

08:00 Weighing

9:30 Judges meeting

10:00 Match start

 

Contact person GBC: Henning Lillejord

+47 91791563 grimstadbk@gmail.com

Registration for Norwegian participants is done through the subject system.

Registration Other countries register to grimstadbk@gmail.com

Club, name, birth, weight, number of matches.

Alle kampene kan sees på: https://fightstream.no/

 

Adresse og sted

Adresse
Frivoldveien 11-13 , 4879 Grimstad
Innveing sted
Grimstad Vertshus. (Grimstad vertshus frivoldveien 11-13. 4879 Grimstad)

Kurs kalender