Ledermøte lørdag 21.05.2022 i forbindelse med Ting

Arrangement
21. mai 2022
Siste meldefrist: 20. mai 2022

Ledermøte 2022 lørdag 21.05.2022 klokken 12.00

TEMADAG
 Det vil bli avholdt TEMADAG lørdag 21 mai 2022 kl.1200.

 Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Fullstendig program blir sendt ut sammen med ting papirene.

Tema som vil bli tatt opp:
(TENTATIVT PROGRAM):

-Oppstart klokken 12.00
-Lunsj klokken 13.30
-Oppstart etter lunsj cirka klokken 14.15

- IBA ekstra ordinær kongress 13.14 mai 2022. Status IBA Olympisk boksing 2024 og 2028 V/ Haktor Slåke
- NBF klubbutvikling tilgjengelige digitale verktøy for klubber V/ Bjørn Askedalen
- Fra Boksekretser til Regioner. Status/veien videre /regionsamarbeid. V/ Laila Kristjansson/Bjørn Askedalen
- Rent særforbund/Antidoping Norge ny sertifisering Ren Klubb/ medisinsk fritak V/ Siw Denne
- Oppstart nytt Female Box prosjekt 2022 til 2025 V/Anne Tjønndal
- Hvordan og hvilke kriterier ligger til grunn for Post 2 og Post 3 tildeling fra NIF. V/ Erik Nilsen
- Gjeldende struktur for gjennomføring av våre 4 mesterskap. Dagens praksis eller endring?
- IBA boksing versus profesjonell boksing. NBF/Landslagssatsing /Klubb /Økonomi V/ Frank R Walstad
- NBF strategidokument fra 2016-(2022) Nytt strategidokument 2022-2025 V /Frank R Walstad
- Leder i Ålesund BK Rune Forberg. Erfaring og tips for hvordan jobbe med sponsor inntekter til klubb.
- Teamsupport presenterer produkter og salgsplattform for dugnadssalg til frivilligheten/Idretten
- Åpen post

------------------------------------------------------------

Påmelding i fagsystemet.

 

Kurs kalender