Ungdomsmesterskap 09-11.12.2022: Drøbak Bokseklubb

Stevne
09. desember 2022
Påmeldingsgebyr: 300
Meldefrister:
Første: 14. nov 2022
Siste: 05. des 2022

INNBYDELSE TIL Norges mesterskapet i boksing for ungdoms boksere 2022.

Norges Bokseforbund Innbyr til Norgesmesterskapet for ungdomsboksere som arrangeres med Drøbak BK som teknisk arrangør i samarbeid med Norges Bokseforbund. Norgesmesterskapet avholdes i lokalene til Drøbak BK, Belsjøveien 2, 1440 Drøbak

Vedlagt skriv som gjelder program og overnattingstilbud og gjør spesielt oppmerksom på at den enkelte klubb er ansvarlig for bestilling og betaling av overnatting

Kontaktperson for Norgesmesterskapet for ungdomsboksere og Landsmesterskapet for diplomboksere i Drøbak BK er Aleksander Stein som treffes på telefon: 922 29 099 

NB: Deltagere må ha gyldig startbok for sesongen 2022/2023 og påmelding går gjennom fagsystemet https://www.bokseklubb.no/ Spørsmål vedr. påmelding, startbok kontaktes klubbutvikler Bjørn Askedalen på telefon 46 91 85 40 eller bjorn.askedalen@nif.idrett.no

Påmeldingsfrist mandag 05.12.2022 Norgesmesterskapet for ungdomsboksere og Landsmesterskapet for diplomboksere avvikles samme helg i samme lokale på ulike tidspunkt. Det kan bli endringer på tidspunktet når eksakt stevne start blir for begge mesterskapene i løpet av helgen.

Med sportslig hilsen
Norges Bokseforbund
Odd Haktor Slåke, President og Erik Nilsen, Generalsekretær

-------------------------------------------------------------
PROGRAM: UNGDOMS NM i Drøbak 2022

Fredag 09 desember
14:30 Innveiing jenter Drøbak Bokseklubb
14:45 Innveiing gutter Drøbak Bokseklubb
16:30 Trekning/ infomøte Drøbak Bokseklubb
19:00 Dommermøte Drøbak Bokseklubb
19:30 Stevnestart Drøbak Bokseklubb
NB! Pliktig oppmøte for alle klubber med en representant ved trekningen/ Infomøte klokken 16:30 i bokselokale til Drøbak Bokseklubb

Lørdag 10 desember
08:00 Veiing Drøbak Bokseklubb
18:30 Dommermøte Drøbak Bokseklubb
19:00 Semifinaler Drøbak Bokseklubb Søndag

11 desember
08:00 Veiing Drøbak Bokseklubb
Dommermøte Drøbak Bokseklubb
FINALER Drøbak Bokseklubb Stevnestart for finaler antas å bli klokken 13.00

Vi oppfordrer ledere/trenere til å melde på sine utøvere i den vektklassen de skal bokse. Kilo: (44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 57 – 60 – 63 – 66 – 70 – 75 – 80 – 80+). Utøvere bokser i den vektklassen de veier inn til! -Når finalene er ferdig bokset tildeles landsmesterskapets beste boksere forbundspokaler. Diplomer tildeles beste klubb/klubber.

--------------------------------------------------------
Norgesmesterskapet for ungdomsboksere 2022 Ungdomsklassen er deltagere som er født fra 01.01.2006 til 31.12.2007 Deltakeravgift kr 300,- betales ved påmelding gjennom fagsystemet.

-Bokser møter på innveiieng med gyldig startbok med bilde.
-Hjelm som brukes skal være IBA godkjent.
-Det skal være klart farge skille mellom singlet og bukse
-Tannbeskytter kan ikke være rød eller rødfarget.
-Tannbeskytter skal være ensfarget eller transparent.

*unntak/harmonisering)
Norges Bokseforbund er underlagt IBA og vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene. Da Knockoutforskriften har presedens over IBA sine lover og regler har Norges Bokseforbund pr. 15.01.2017 innført et nasjonalt tilpasset regelverk (NBF nasjonalt tilpasset regelverk, revisjon 1.0 (Dato: 15.01.2017)). Dette regelverket er en harmonisering, presisering og tilpasning av IBA sitt regelverk:

NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017)
1 – KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra IBA`s regelverk) Ett unntak hvor vi ikke følger IBA sitt regelverk, men følger Knockoutforskriften § 10. Aldersgrense (Utøvere skal ikke være under 18 år, eller over 40 år. Nedre aldersgrense for knockout er ikke spesifisert i IBA sitt regelverk, noe som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til IBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres Regelen omfatter alle deltagerne i mesterskapet.

2 – Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra IBA`s regelverk) Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser)

--------------------------------------------------------

Overnatting med avtalepriser til Norgesmesterskap og landsmesterskap 2022
Thon Hotel Ski Jernbaneveien 8, 1400 Ski
Bookingkode: 091222BOKSE
Mail: ski@olavthon.no
Klubber er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotell samt transport til/fra hotell og Drøbak Bokseklubb

--------------------------------------------------------
INFO FRA JURYEN ANGÅENDE NM UNGDOM
Juryen må sette kriterier hvis det blir mer enn 8 boksere i en vektklasse, og kriteriene er som følger: 1. De som ikke har bokset ordinære kamper denne sesongen prioriteres bort først og får ikke delta i den vektklassen. (Se så pkt. 4) 2. Hvis det er flere boksere uten kamper inneværende sesong vil det bli loddtrekning blant de uten kamper, om hvem som får bokse i vektklassen. Eksempel: 10 innveide og 4 av de har ikke ordinære kamper denne sesongen. Det trekkes da lodd mellom de 4, hvor 2 får anledning til å bokse i klassen med da til sammen 8 boksere. De 2 som ikke blir trukket ut kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4). 3. Hvis dette ikke er nok til å skille bokserne, vil de som har minst kamper denne sesongen bli skilt ut fra vektklassen. Eksempel:9 innveide og alle har bokset kamper denne sesongen. Da vil den med minst kamper gå ut av klassen og han kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4). 4. De som ikke får delta i sin påmeldte klasse vil ha mulighet til å gå opp en vektklasse, så fremt de klassene ikke er oppfylt med maks 8 boksere. 5. Om det er boksere som ikke klarer vekten i den klassen de er påmeldt i, vil det ikke være muligheter til å bokse i vektklasser der det er 8 boksere innveid.

Følgende er uttatt som Jury til Norgesmesterskapet
Jury: Odd Inge Misund og Jan Myhre

Dommere:
Connie Renate Aas R/J
Geir Dahlen R/J 
Kristian Olsen R/J
Vidar Numme R/J
Nina Tårnes R/J
Martin Ingvaldsen R/J

Morten Almås R/J

Tom Vangen J

Adresse og sted

Adresse
Drøbak BK, Belsjøveien 2, 1440 Drøbak
Innveing sted
Drøbak (Drøbak BK, Belsjøveien 2, 1440 Drøbak)

Kurs kalender