Bredde treningssamling for gutter og jenter født 2005, 2006 og 2007.

Dato: 13.aug.2021 20:00 Til: 15.aug.2021 20:00
Type: Arrangement
Siste meldefrist: 08.aug.2021 14:00

Norges Bokseforbund avholder en bredde treningssamling for gutter og jenter fra hele landet. Breddesamlingen er for de som er født i 2005, 2006 og 2007. Den avholdes på Jessheim is og flerbrukshall den 13.-15. August. NBF stiller med trenere som vil lede de gjennom helgens samling. Sportssjef Per Arne Skau vil følge utøverne gjennom disse 4 treningsøktene.  

Breddesamlingen er gratis for utøverene. Bespisning, overnatting og reise til og fra Jessheim bekostes av utøver/ klubb. 080

Kurs kalender