Nasjonalt stevne i TK-Hallen

Stevne
02. oktober 2021
Meldefrister:
Første: 21. sep 2021
Siste: 28. sep 2021
Innveing:
Starter: 02. okt 2021 11:00
Slutter: 02. okt 2021 12:00

Arrangør forbeholder seg retten til å sette max antall kamper til 15 på dette stevnet.. Innveiing 11-12, stevnestart 14

Adresse og sted

Adresse
TK-Hallen
Innveing sted
TK-hallen (TK-hallen)

Kurs kalender