Klubbene kan søke på det man kaller aktivitet- og rekrutteringstiltak rettet mot barn og ungdom 6 – 19 år. For vår del er følgende godkjent som søknadsberettiget:

Bokseskoler

  • Treningssamlinger med flere klubber.
  • Treningsseminar som er åpent for flere klubber.
  • Andre aktivitetstiltak som gjøres for å øke aktivitet og rekruttering i disse årsklassene.

 

Dette krever en rapportering som sendes til forbundet for hvert enkelt tiltak. Rapporten skal inneholde:

  • Tiltaksbetegnelse – innbydelse
  • Tidspunkt start – avslutning antall timer.
  • Hovedinnhold – program
  • Deltagerliste navn og alder
  • Spesifiserte utgifter til lokale – nødvendig utstyr – instruktører – evnt. reiseutgifter.

 

Dette er eksempel på tiltak som forbundet kan organisere og få midler til fra post 3:

 

Prosjektnavn Innsatsområde
Breddesamlinger Aktivitetsutvikling
Treningssamlinger Aktivitetsutvikling
Bokseskoler Aktivitetsutvikling
Female Boxing Aktivitetsutvikling
Klubbutvikling Klubbutvikling/Org.Utvikling
Trenerutdanning Trener og lederutvikling
Trenerbesøk i klubber Trener og lederutvikling