Trenerutdanning i Norges Bokseforbund

 

Trenerløypa

«Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.»

Trenerløypa er utviklet i tråd med rammer fra Norges Idrettsforbund.

Hovedmål for trenerutdanningen: Trenerutdanning skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere.

Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger.

Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder på de ulike utdanningsnivåene.

 

Illustrasjonen under viser den Trenerløypa, slik som den er for alle idretter i Norge:

 

Den fremtidige norske treneren

Utviklingen av verdibaserte og relasjonsorienterte trenere bør være et sentralt kjennetegn innen trenerutviklingen i norsk idrett. Trenerutvikling i norsk idrett bør utstyre trenerne med gode verktøy for at de skal kunne gjøre treneroppdraget effektivt og innenfor verdimessige rammer med utøveren i sentrum. Treneren bør få en utdanning både innenfor praktiske og teoretiske områder.

Med det som bakgrunn, ønsker norsk idrett å arbeide etter følgende Trenerkonvensjon:

  • Treneren skal se på utøverne i et helhetsperspektiv
  • Treneren må ha riktig kompetanse i forhold til målgruppen de trener
  • Treneren skal utvikle hver utøvers unike kvalifikasjoner på best mulig måte
  • Treneren skal være opptatt av utøvernes ve og vel, og oppmuntre til positiv opptreden
  • Treneren skal behandle utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion og politisk overbevisning og seksuell orientering
  • Treneren skal være et godt forbilde for utøverne og miljøet rundt utøverne
  • Treneren bør utvikle seg kontinuerlig og ha som mål at treningene skal være av god kvalitetsmessig standard
  • Treneren skal utvikle sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring

 

Norges Bokseforbunds Trenerløype

Norges Bokseforbund har pt. utviklet Trener 1 og 2. Trener 3 er under utvikling og regnes bli godkjent i løp av 2017.

Trener 1:   (Dere finner trenerkurshefte for trener 1, del 2 HER)

Trener 2:


WANG skolene: Toppidrettsgymnas med boksing 

Alle WANG Toppidretts skoler er godkjente som toppidrettsgymnas av Olympiatoppen/NIF etter gjeldende kvalitetskriterier. Som et resultat av samarbeidet med Olympiatoppen gjennom mange år, har WANG Toppidrett bygget sin idrettsfilosofi på den norske modellen for toppidrett. Den setter utøveren i sentrum og innebærer systematisk arbeid med hensyn til mål, læring, trening og prestasjoner. Vi søker å skape en kultur som forbereder elevene for en senere toppidrettskarriere der utøveren tar ansvar for egen utvikling, og der utøverens viktigste medspillere innlemmes i arbeidet.

Link til WANG kampsport: http://oslo.wang.no/idrettene/kampidrett/
Link til påmeldingsprosedyre: http://oslo.wang.no/sok-her/