————————————————————————————————-
Spillemidler til utstyr 2016:
e-post-til-gruppene
retningslinjer-2016
godkjent-utstyr-2016
————————————————————————————————-

Anlegg for kampidrett – Planlegging, bygging og drift:
Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene har i samarbeid utarbeidet denne publikasjonen, og ønsker med dette å bidra til gode prosesser når det gjelder planlegging og bygging av kampidrettsanlegg. Det er et ønske at denne veilederen skal være et bidrag på veien mot å skape gode rammebetingelser for kampidrettene. Målgruppene er kommuner, klubber, halleiere og andre som er sentrale i planleggingen av et kampidrettsanlegg.

Lykke til med planlegging og realisering av nye kampidrettsanlegg!

Dere finner veilederen for Anlegg for kampidrett her: Veileder – Anlegg for kampidrett 

————————————————————————————————-