• Egenerklæring –  Da det er visse sykdommer og tilstander som er diskvalifiserende for boksing må man være nøye med å besvare egenerklæringen.
  • Egenerklæring for jenter under 18 år om at man ikke er gravid finnes HER
  • Egenerklæring for jenter fra 18 år om at man ikke er gravid finnes HER