Dommerutdanningen i NBF består av tre moduler;

Modulene må tas i stigende rekkefølge.

Modul 1. Diplomdommerkurs. Kvalifiserer til å bli poengdommer i Diplomkamper og Ferdighetsmerkekamper. Kurset består av en del teori, prøvedømming av fem Diplomkamper og avsluttende skriftlig prøve. Kurset gjennomføres på en dag og om alt blir bestått blir en autorisert etter kurset.

Modul 2. Kretsdommerkurs. Kvalifiseres til å bli poengdommer på kretsnivå. Kurset består av en del teori, prøvedømming og avsluttende skriftlig prøve. Etter kurset må kandidatene prøvedøme 25 kamper med godkjent resultat. (noen kamper blir prøvedømt under kurset). Kurset gjennomføres på en dag.

Modul 3. Kamplederkurs. Kvalifiserer til å bli kampleder på kretsnivå. Kurset består av en del teori, praktiske øvelser og avsluttende skriftlig prøve. Kurset gjennomføres på en dag. Etter kurset fungerer kandidatene som kamplederaspiranter og vil bli endelig autorisert av DK i NBF. Fortrinnsvis under dommerseminaret i september.
 

Påmelding Modul 2: