Velkommen til Norges Bokseforbunds side for Klubbutvikling.

 

Viktig. før 31 mars, så skal årsmøte være gjennomført. Det er viktig og være tidlig ute med dette da det er rutiner for gjennomføring av årsmøte.
Medlems registrering skal gjøres fortløpende igjennom hele året. Tallene fra 2018 skulle være registrert innen 31.12.2019.

  1. Innkallelse til årsmøte (må publiseres 1 måned før årsmøte)
  2. Saksliste. (denne skal være publisert etter at fristen for innkommende saker er godt ut)
  3. Gjennomføre årsmøte. (bruk malene som er tilgjengelig vis det trengs)
  4. Protokoll. (denne må gjøres riktig og inneholde riktig info da den blir kontrollert av Brønnøysundregisteret, så vær nøye her. Ta kontakt vis det er uklart) 

På knappen under finner der mer info og maler for gjennomføring av årsmøte.

Info om årmøte


Enklere idrettslag på 1-2-3

 

Vi jobber for tiden med å hjelpe alle bokseklubbene i Norge med å være i tråd med NIF sine retningslinjer og NBF sine handlingsplaner. Dette er en stor jobb som mange klubber sliter med, da det kan virke komplisert og vanskelig. For å gjøre dette lettere har de forskjellige kretsene gjort tiltak for å være mer behjelpelige. NBF har ansatt en klubbutvikler, Bjørn Osvald Askedalen, som jobber sammen med kretsene for å gjøre dette så enkelt som mulig for klubbene.

Kontakt info:

 

Bjørn Osvald Askedalen
Klubbutvikling
Norges Bokseforbund
E-post: bjorn.askedalen@nif.idrett.no
Tlf: 22 89 57 10
Mob: 469 18 540

 

Linker til forskjellige nyttige verktøy.