Velkommen til Norges Bokseforbunds side for Klubbutvikling.

 

Disse oppgavene må idrettslaget gjøre innen 30. april klikk her

 

 

Bedre klubb er et utviklingsverktøy

laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Klikk her for å komme til Bedre Klubb – (innlogging via MinIdrett).

Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget.

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget.

 

Hva er en bedre klubb?
Passer det for vår klubb?
Hvem er ansvarlig for å gjennomføre Bedre Klubb?
Når kan man gjennomføre Bedre Klubb?
Hva slags oppfølging får vi fra NIF etter gjennomført Bedre Klubb?
Hvem kan vi kontakte i NIF for å få hjelp?

 

 

Hva er Bedre Klubb?

Hva er Bedre Klubb? Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy for idrettslag. Målet med Bedre klubb er at styrer i idrettslag enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Styret får både sjekket status og får innblikk i hva de kan gjøre for å få en enda Bedre klubb.

Første del av Bedre Klubb kan gjennomføres som del av et styremøte (+/- 20 min – avhengig av diskusjonsomfang).

 

Passer det for vår klubb?

Bedre klubb koster ingenting. Den eneste kostnaden er de minuttene styret bruker på å gjennomføre Bedre Klubb. Det er utvilsomt en god investering! Det kreves ingen opplæring for å komme igang.

 

Hvem er ansvarlig for å gjennomføre Bedre Klubb?

Styret i idrettslaget har ansvaret for gjennomføringen. Det er styreleder som kan besvare på vegne av idrettslaget.

 

Når kan man gjennomføre Bedre Klubb?

Man kan gjennomføre Bedre Klubb når som helst på året.
Hva slags oppfølging får vi fra NIF i denne prosessen?Bedre klubb er først og fremst et verktøy for egenutvikling. Hvert enkelt spørsmål inneholder informasjon om hvem man kan kontakte for å få hjelp om man står helt fast.

 

Hva slags oppfølging får vi fra NIF etter gjennomført Bedre Klubb?

Gjennomføring av Bedre klubb genererer ikke automatisk noen oppfølging. Om idrettslaget ønsker oppfølging kan de ta kontakt med idrettskretsen.

 

Hvem kan vi kontakte i NIF for å få hjelp?

Hvert spørsmål i Bedre klubb har informasjon om hvem man kan kontakte for å få hjelp på det konkrete området. Hvis det er problemer med den tekniske løsningen kan man kontakte NIF IT-support – support@idrettsforbundet.no

Tilbake til toppen!


Enklere idrettslag på 1-2-3

 

Vi jobber for tiden med å hjelpe alle bokseklubbene i Norge med å være i tråd med NIF sine retningslinjer og NBF sine handlingsplaner. Dette er en stor jobb som mange klubber sliter med, da det kan virke komplisert og vanskelig. For å gjøre dette lettere har de forskjellige kretsene gjort tiltak for å være mer behjelpelige. NBF har ansatt en klubbutvikler, Bjørn Osvald Askedalen, som jobber sammen med kretsene for å gjøre dette så enkelt som mulig for klubbene.

Kontakt info:

 

Bjørn Osvald Askedalen
Klubbutvikling
Norges Bokseforbund
E-post: bjorn.askedalen@nif.idrett.no
Tlf: 22 89 57 10
Mob: 469 18 540

 

Linker til forskjellige nyttige verktøy.