DIPLOMSERIEN 2018

 

 

Diplomserie regler:

DIPLOMBOKSING FOR ALLE

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 14 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og enkelte funksjonshemninger.

Link til idrettens barnerettigheter
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

 

Målet med serien er at skape en interesse, bredde og utvikling blant deltagende boksere og ledere. Vi skal utvikle den tekniske og kampforberedende boksingen hos våre diplomboksere, og involvere fler personer til boksingen. Forhåpningen er at det æven skal starte diplomserier i alle deler av bokse Norge så vi har serier i Nord, Sør og Vest.

Øst serien for 2018 omfatter 8 omganger der 6 er tellende og 1 treningssamlinger pluss en avluttene Narsjonal Cup i som også kommer at vare poengbaserede. Poeng fra alle kampene i serien slås sammen og de boksere med høgst totale poeng vinner serien regionalt. Vinnere utses i Diplom A og Diplom B. Vid 2 eller mer kamper vid et stevne regnes bare den kampen med høgeste poengene. Beste klubb i regionen utses også der det sammen slagne poenget fra alle kamper regnes fra respektive klubb. Deltakelse på treningssamlingene i august regnes også inn i serien i tillegg til 6 omganger med 27 poeng per treningssamling og deltagende boksere.

Diplomseriens avluttene cup gjelder alle diplomseriene i norge. Kvalifiserieng er deltakelse i 6 runder i den regionale diplomserien. Her konkurreres det om belter for siste års diplomboksere. Beste bokser er den med høyest poeng gutt og høyest poeng jente.

Felles for alle omganger er at Innveining skjer kl. 10.00-10.30 og stevnestart er kl. 12.00. Det kreves ingen påmelding, alle deltakere registreres i samband med innveiningen.

Ansvarlige for Diplomserie er Per Arne Skau Sportsjef NBF Bjørn Askedalen NBF. Det er ingen krav på erfaring i for at vare med i serien, den er til for at utvikle våre boksere så både debutanter og de mest erfarne diplombokserne er velkomne. Vi håper på en god deltakelse i serien og ønsker alle klubber velkomne at delta med sine diplomboksere.