17. Juni: Garderober kan brukes igjen – Fortsatt Ingen Kampaktivitet for de over 20 år – Ny informasjon kommer 1. september (17.06.2020)

CORONA RETNINGSLINJER pr. 17. juni 2020:

På regjeringens pressekonferanse 17. juni var de helt klare på at var ingen endring på de gjeldene restriksjonene mellom voksne f.o.m. 20 år og eldre. Det blir heller ingen kamper mellom barn/unge eller voksne før tidligst til høsten. Regjeringen vil komme med ny informasjon 1. september 2020.

Den ene «lille» endringen som nå er implementert er at det kan brukes fellesgarderober og dusjer, men her må man påse at 1 meters regelen overholdes.

——————————————————————–

Fra 1. juni ble det åpnet for trening i barne- og ungdomsidretten. Dette med at barn og unge opp til og med 19 år kan trene innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter i reduserte gruppestørrelser. For idretter som boksing med tett «en-til-en» kontakt mellom utøverne, kan klubbene gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall «nær-kontakt» treningspartnere begrenses til maksimalt 10 faste partnere.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

  • Maksimalt 20 personer på trening
  • De t.o.m. 19 år: disse kan gå sammen i grupper på inntil 10 stykker, hvor man kan drive ordinær boksetrening. Det vil si oppgaver og sparring med hverandre innenfor gruppen på 10 personer. Disse kan også dele på å slå på sekk, både sammen og etter hverandre.
  • For de f.o.m. 20 år: må det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand. Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt for de f.o.m 20 år (f.eks. sparring, oppgaver på puter etc.)
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Det kan brukes fellesgarderober/fellesdusjer. Men her må man påse 1 meters regelen!
  • Deltakerne kan dele annet utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. boksesekk, speedball, tau, medisinball, ribbevegg eller treningsmanualer). FOR DE F.O.M 20 år: Dette forutsetter vasking/desinfisering av utstyret imellom deltagerne.
  • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker, puter mv.) bør imidlertid begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten kan man desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, egne klær og eget idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Hvordan bytte gruppe: Man kan ha «opptil» 10 personer i den samme gruppene i for eksempel en uke av gangen, før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan kun gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Viktig råd: Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper (hvis barnet deltar i forskjellige idretter). Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

——————————————-

Unntaket fra anbefalingen om 1-meters avstand gjelder kun for trening og idrettsaktiviteter i egen klubb. Idrettsarrangementer reguleres av covid-19-forskriften §13. Der er det fremdeles krav om minst 1 meters avstand og inntil 50 personer. Det er derfor fortsatt ikke tillatt å avholde boksestevner.

——————————————-

Generelle smitteverntiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
-Syke personer skal holde seg hjemme
-God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
-Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett, og at vi sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med faste treningspartnere.

——————————————-
Toppidrett og voksenidrett
Vi må fremdeles vente litt til med å gjenoppta boksetrening for voksne f.o.m. 20 år. Voksne er i større grad enn barn og ungdom smitteførende. Derfor vil det inntil videre være regel om å holde minst 1 meters avstand mellom voksne personer og gruppestørrelse på inntil 20 personer

——————————————-

Norges Bokseforbund sine retningslinjer skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF og Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet.

———————————————————–