trening med 20 personer og 1 meters distanse, samt deling av boksesekk (13.05.2020)

CORONA RETNINGSLINJER pr. 11. mai 2020:

Norges Bokseforbund sine retningslinjer skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF og Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet. Veilederen kan leses her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf

Endelig kan vi slippe litt mer opp på de restriksjonene som har vært i vår idrett. Flere kan bruke sekken og man kan dele på noe utstyr-> HVIS MAN VASKER!

Vann og såpe er fortsatt det rimeligste alternativet for desinfisering
VIKTIG: Det er nå tillatt å vaske boksesekken slik at neste utøver kan bruke den! Da anbefales det å bruke lunkent vann med noen dråper zalo i bøtta, og en klut for å tørke av sekk og hansker før neste person begynner.
NB! Det er både bedre, billigere og raskere å bruke såpe og vann enn Antibac. Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel er dyrere og vil på sikt tørke ut hanskene og sekken, og dermed redusere levetiden på utstyret. Man kan bruke Antibac, men tenk på prisen.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet, og med tilhørende presiseringer fra Norges Bokseforbund:

Bokseklubbene må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og Norges Bokseforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand, og det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt (fks. sparring, oppgaver på puter etc.)
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne kan dele annet utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. boksesekk, speedball, tau, medisinball, ribbevegg eller treningsmanualer). Dette forutsetter vasking/desinfisering av utstyret imellom deltagerne.
 • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker, puter mv.) bør imidlertid begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten kan man desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, egne klær og eget idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

———————————————————–

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

———————————————————–

Oppdatert 7. april 2020: Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet i Koronatiden: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ansvar-for-idrettslag-som-tilrettelegger-for-idrettslig-aktivitet/

Oppdatert 2. april 2020 nye Korona-retningslinjer, NIF`s anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet, og Norges Bokseforbunds retningslinjer:

Norges idrettsforbund har henvendt seg til Helsedirektoratet med mål om å få på plass en overordnet og tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.