KORONA-oppdatering: støtteordninger, digitale årsmøter og vent til fredag 3. april for nye treningsregler (01.04.2020)

Norges Bokseforbund stoppet alle planlagte aktiviteter den 12. mars i år. Det var ikke lov for noen av våre klubber eller kretser til å arrangere stevner eller felles treninger etter den perioden. NÅ har det kommet nye retningslinjer, men klubbene og kretsene må vente til FREDAG 3. APRIL på hvordan bokseklubbene skal forholde seg til de nye reglene!

Kort informasjon vedrørende helsedirektoratets klargjøring av vedtaket som kom 1. april 2020:

Det pågår nå et arbeid fra NIF for å utarbeide våre anbefalinger knyttet til klargjøringen av vedtaket fra Helsedirektoratet. NIF`s anbefalinger vil være innrettet mot samtlige særforbund og idretter underlagt NIF. Dernest må hvert Norges Bokseforbund utarbeide sine kjøreregler basert på NIFs anbefalinger. Disse kjørereglene må i likhet med NIFs anbefalinger baseres på en streng fortolkning av helsedirektoratets vedtak og veiledning for hindre smitterisiko i forbindelse med utøvelse av idrettslig aktivitet. Det vil si at den aktiviteten ikke vil medføre økt smitterisiko. Opplever man usikkerhet knyttet til det man selv anbefaler bør man ganske enkelt la være å anbefale slike kjøreregler.

Videre prosess: NIF forsøker å ferdigstille generelle anbefalinger i løpet av dagen i dag. Norges Bokseforbund vil ferdigstille de idrettsspesifikke kjørereglene senest førstkommende fredag 3. april.

————————————————

OPPDATERT 1. april 2020:

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå: https://www.idrettsforbundet.no/…/disse-stotteordningene-k…/

Nå kan idrettslagene gjennomføre digitale årsmøter gratis: https://www.idrettsforbundet.no/…/na-kan-idrettslagene-gje…/

Norges Idrettsforbund`s Koronaside: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

———————————————
Det er fortsatt sunt å trene, men vi må gjøre det vi kan for unngå ansamlinger av flere personer i treningslokaler i denne perioden. Dette gjøres for å potensielt redusere eller hindre videre spredning av viruset.

NBF må påpeke at vi har ansvaret for barn og ungdom i vår idrett og vi skal gjøre vårt beste for å redusere all risiko forbundet med smitte i våre anlegg og treningslokaler.

Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Norges Idrettsforbund, Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet sine generelle reiseråd til utlandet.