Fra 4 til 3 mesterskapshelger i 2021 (26.02.2020)

Norges Bokseforbund endrer fra sesongen 2020/2021 strukturen for Lands-, Rekrutt- og Norgesmesterskapene som avholdes i regi av NBF fra dagens 4 helger med mesterskap til 3 helger med mesterskap med følgende sammensetninger.

-Ungdom og juniormesterskapet 2020: 04.-06.12.2020
-Rekruttmesterskapet 2021:   05.-07.02.2021
-NM Junior og Senior   2021:   05.-07.03.2021
-Landsmesterskap Diplom og NM ungdom 2021: 03.-05.12.2021

NBF søker etter teknisk arrangør til mesterskapene etter den nye vedtatte strukturen. Er din klubb klar til å påta seg ansvaret med å være teknisk arrangør ?

 

Ta kontakt med undertegnede for mer utfyllende informasjon:

Vennlig hilsen
Erik Nilsen
Generalsekretær
Norges Bokseforbund
Phone: +47 90 58 12 30
Phone: +47 21 02 97 70