GODT NYTT ÅR fra President ODD HAKTOR SLÅKE (28.12.2019)

GODT NYTT ÅR BOKSEVENNER

Norsk boksing går inn i et nytt å spennende tiår. Bak oss har vi lagt flere år med store utfordringer for internasjonal og norsk amatør boksing. AIBA, boksesportens internasjonale forbund, som NBF er en del av, har vært involvert i flere store skandaler, både sportslige som økonomiske. Nå sist ble de fratatt ansvaret med å forestå kvalifisering og gjennomføring av boksing på det Olympiske programmet i 2020. For å illustrere, På de siste fire årene har det vært avholdt fire kongresser med påfølgende valg, og enda en ny ekstraordinær kongress er bebudet. For boksesportens skyld får vi krysse fingrene for at det i neste kongressen som skal avholdes velges bokse – tillitsvalgte som har bokserne som fokus og ikke personlig status og vinning.

For Norsk boksing har det vært medvind de siste årene. Forbudet mot proffboksing er opphevet, og en del særnorske bestemmelser er fjernet slik at norske regler på det meste harmonerer med AIBA`s lover og regelverk.

Men det viktigste de siste årene, og da spesielt med år 2019, er at forbundet gjennom målrettet arbeide har nådd flere av målene norsk boksing og styret satte seg i strategiplanen for 2016-2020. Forbundets satsning på digitalisering og fagsystem som Bjørn Askedalen på imponerende vis har implementert i norsk boksing, har forenklet kommunikasjonsformen mellom klubb og forbund. Det slik at så godt som all aktivitet i norsk boksing registreres i forbundets aktivitetsbarometer. Det er veldig viktig bla. i forhold til den støtten vi som forbund og dere som klubb får fra det offentlige. Med nå straks 6500 medlemmer og ikke så langt fra 600 startbøker har norsk boksing nådd ett av hovedmålene i handlingsprogrammet, nemlig 6000 registrerte medlemmer og 600 bøker innen år 2020.

Diplomserien har etablert seg som en svært viktig del av boksetilbudet for de yngste. Med rekorddeltagelse på stevnene, entusiastiske trenere, dommere og ikke minst foreldre ser en at diplomboksing fenger, og vil være en viktig rekrutterings arena for sporten vår. Våre beste ungdoms og junior boksere som hevder seg meget godt internasjonalt, kommer fra diplomboksingen med ferdigheter derfra.

Rekruttserien, som til å begynne med hadde stor deltagelse, har det siste året ikke fått den oppmerksomheten og påmeldingen fra klubbene som trengs som et minimum, og flere stevner har derfor blitt avlyst. Likeledes har viljen og evnen til å arrangere lokale nasjonale og internasjonale stevner vært nedadgående. Dette er en utfordring for boksesporten vår, og en problematikk styret i NBF må se nærmere på. Det er derfor svært gledelig å se at B-30`s Legacy Box Cup vokser å vokser. Som en internasjonal turnering har den fått større og større oppmerksomhet, noe deltagelse fra mange land rundt om i Europa vitner om. Takk og gratulerer til dere i B-30, det lar seg gjøre hvis en virkelig vil.

Utover vinteren og våren står flere mesterskap for tur, LM Diplom, Rekruttmesterskap og ikke minst NM senior. Her er det muligheter for å bokse på flere ferdighetsnivå. Det må forventes stor deltagelse. Sesongen krones med et Nordisk mesterskap på Island i slutten av mars for de beste av våre boksere.

2020 er et Olympisk år med det det medfører av forberedelser, treningssamlinger og konkurranser for å være best mulig forberedt til kvalifiserings turneringene som skal avholdes fremover mot OL i Tokyo. Som sikkert alle vet er nåløyet som skal passeres for å kvalifisere seg lite, men hele bokse Norge krysser fingrene for at all den innsatsen som disse våre beste boksere legger ned skal krones med Kvalifisering. LYKKE TIL.

Forbundets satsning på de beste bokserne er et samarbeide mellom Norges bokseforbund ved sportsjef Per Arne og klubb/utøver. I forståelse med hverandre legges planer for trening og konkurranse. I dette arbeide er gjensidig kommunikasjon avgjørende for å nå et best mulig resultat. Og det får vi til.

En kommer ikke utenom å nevne viktigheten av at vi som idrett, klubb som forbund, følger opp med utdanning. Her har forbundet etablert et godt utdanningstilbud som må benyttes. Martin Kitel gjennomfører flere trenerkurs med høyt nivå gjennom året, likeledes gjør dommerkomiteen det. Slik situasjonen er nå så trenger norsk boksing flere trenere og dommere. Klubbene oppfordres derfor til å virkelig sette fokus på utdanning som satsning i klubbene sine.

Antidopingarbeidet og bevist gjøring rundt det er viktig i klubb og i forbund slik at vi sikrer oss en doping fri idrett. Her har NBF over tid alltid vært klar og synlig med informasjon. Fornyet godkjenning som rent særforbund er gjennomført. Fremover vil forbundet følge opp dette arbeide opp mot rent idrettslag og ren utøver.

I året 2020 fyller Norges Bokseforbund 100 år. Et jubileum som skal markeres under NM i Trondhjem. Vi kommer tilbake med nærmere info om det litt senere.

Avslutningsvis, en stor takk til dere boksere, trenere, ledere, dommere og klubbaktive som på en utmerket måte fremstår som gode representanter for idretten vår: BOKSING, IDRETTEN SOM TREFFER.

En stor takk til også våre ansatte Bjørn, Per Arne og Erik som gjør en helhjertet kjempejobb for norsk boksing.

På vegne av Norges Bokseforbunds styre ønskes alle  ETT GODT OG FREMGANGSRIKT NYTT ÅR!

ODD HAKTOR SLÅKE
PRESIDENT