Diplomdommerkurs under Landsmesterskapet 2020 (17.-18. januar) (13.12.2019)

I forbindelse med Landsmesterskapet 2020 arrangerer Norges Bokseforbund Diplomdommerkurs (modul 1) i Vestby/Drøbak.

Norges bokseforbund oppfordrer alle klubber å ha godkjente dommere i sin klubb. Dette er av stor betydning for å sikre at boksinga har tilvekst av dommere, og for å sikre nøytralitet i kampene.

Dato: fredag 17. januar kl. 1800 – 2100 Teori
Sted: Drøbak akvarium, Havnegata 4, Drøbak.

Dato: lørdag 18. januar (når stevnet starter). Prøvedømming og godkjenning.
Sted: Vestby boksegruppes klubbhus i Noreveien 5 i Vestby

Påmelding gjøres gjennom min idrett innen fredag 10 januar desember: https://minidrett.nif.no/Event#3415128-010

Kurset består av teori med avsluttende skriftlig prøve, og etter kurset må kandidatene prøve-dømme 15 kamper med godkjent resultat. Kampene kan dømmes under landsmesterskapet, eller på et annet stevne innen utgangen av april måned 2020.

Før kurset må kandidatene lese over Diplomreglementet som dere finner på www.boksing.no under fanen lover og regler: https://boksing.no/lover-og-regler/ . Diplomreglementet tas med på kurset.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med kursholder Klaus Bareksten på mail:  kbarek@online.no eller tlf. 911 08 420

Velkommen!

————————————————————

Dommerstigen:

Modul 1
Diplomdommerkurs. Kvalifiserer til å dømme Diplomboksing og Ferdighetsmerkeboksing som poengdommer

Modul 2
Kretsdommerkurs. Kvalifiserer til å dømme AIBA Open Boxing som poengdommer på kretsnivå. Kandidatene skal ha gjennomført Modul 1

Modul 3
Kamplederkurs. Kvalifiserer til å fungere som kampleder på kretsnivå. Kandidatene skal være godkjent dommer og ha dømt minimum 25 ordinære kamper som poengdommer

Forbundsdommer
Forbundsdommer som poengdommer (200 ordinære kamper/ 4 år) og kampleder (100 kamper som kampleder/ 4 år)

AIBA
AIBA internasjonal dommer