NBF søker arrangør til Rekruttmesterskapet 7.-9. februar 2020 (01.10.2019)

Norges bokseforbund søker teknisk arrangør til Rekruttmesterskapet 7. til 9. februar 2020

Rekruttmesterskapet inkluderer og inviterer alle ordinære boksere fra ungdom til senior i samme klasseinndeling som tidligere har vært gjeldende i nybegynnermesterskapet med inndeling etter erfaring. Vi fortsetter med klassene 0-7 kamper og 8- 15 kamper Norges bokseforbund søker nå etter en eller flere klubber som sammen tar på seg ansvaret til å være teknisk arrangør av Rekruttmesterskap i boksing fra 7. til 9. februar 2020.

Vi starter Rekruttmesterskapet fredag 7 februar klokken med innveiing fra klokken 17.00 til 19.00 med påfølgende ledermøte og trekning. Rekruttmesterskapet bokses lørdag 8 februar og søndag 9 februar.

 

Fordeling av ansvar for Rekruttmesterskapet 2020:

-NBF er ansvarlig for uttaket og alle kostnadene for jury/ operatør til scoringsmaskin/dommere under Rekruttmesterskapet.

-NBF er ansvarlig og bekoster medaljer/diplomer og pokaler til beste bokserne.

-NBF er ansvarlig for invitasjonen til Rekruttmesterskapet

-NBF er ansvarlig for fagsystemet hvor alle påmeldinger/lisenser blir registrert.

 

Teknisk arrangør har ansvar for følgende oppgaver med de kostnadene som tilkommer:

Teknisk arrangør kan være en eller flere klubber i en region som samarbeider om mesterskapet.

-Idrettshall/egnet lokale for avholdelse av Rekruttmesterskapet.

-Boksering og oppsett etter AIBA reglementet/ tilgang til kopimaskin i hallen

-Lege under hele mesterskapet

-Kaffe og kaldt drikke og enkel bevertning for dommere og funksjonærer i hallen under mesterskapet.

-Fremforhandle avtale med egnet hotell/overnatting hvor NBF sin samarbeidspartner/sponsor Thon Hotels er første prioritet.

NBF kan bistå teknisk arrangør om dette er ønskelig.

-Speaker-tidtagere og sekretær til startbøker og diplom skriving.

-Teknisk arrangør har alle inntektene som tilfaller gjennom billettsalg/kafeteria/sponsor/loddsalg.

Sponsorat må følge Norsk lovgivning og etterkomme NIF/NBF lover og regler. Vi gjør oppmerksom på at dette også innebefatter markedsføring og salg av kosttilskudd under alle våre arrangementer.

 

Er det spørsmål vedrørende Rekruttmesterskapet 2020 er det bare å ta kontakt 24/7 med undertegnede

 

Vennlig hilsen
Erik Nilsen
Generalsekretær
Norges Bokseforbund
Phone: +47 90 58 12 30

Phone: +47 21 02 97 70