NBF søker arrangør til Landsmesterskapet i Diplomboksing 18.-19. januar 2020 (01.10.2019)

Norges bokseforbund søker teknisk arrangør til Landsmesterskapet 18.-19. januar 2020

Landsmesterskapet starter med innveiing lørdag 18 januar medio klokken 10.00.Det endelige programmet med tider når boksingen starter lørdag og søndag avtales nærmere mellom teknisk arrangør og NBF.


Fordeling av ansvar for Landsmesterskapet 2020.

-NBF er ansvarlig for uttaket og alle kostnadene for jury/ operatør til scoringsmaskin/dommere under Landsmesterskapet.

-NBF er ansvarlig og bekoster medaljer/diplomer og pokaler til beste boksere.

-NBF er ansvarlig for invitasjonen til Landsmesterskapet

-NBF er ansvarlig for fagsystemet hvor alle påmeldinger/lisenser blir registrert.

 

Teknisk arrangør har ansvar for følgende oppgaver med de kostnadene som tilkommer

Teknisk arrangør kan være en eller flere klubber i en region som samarbeider om mesterskapet.

-Idrettshall/egnet lokale for avholdelse av Landsmesterskapet.

-Bokseringen som er brukt de siste mesterskapene er gulvmodeller om ikke klubben har en ordinær boksering.

-Kaffe og kaldt drikke og enkel bevertning for dommere og funksjonærer i hallen under mesterskapet.

-Fremforhandle avtale med egnet hotell/overnatting hvor NBF sin samarbeidspartner/sponsor Thon Hotels er første prioritet.

NBF kan bistå teknisk arrangør om dette er ønskelig.

-Speaker-tidtagere og sekretær til startbøker og diplom skriving.

-Teknisk arrangør har alle inntektene som tilfaller gjennom billettsalg/kafeteria/sponsor/loddsalg.

Sponsorat må følge Norsk lovgivning og etterkomme NIF/NBF lover og regler. Vi gjør oppmerksom på at dette også innebefatter markedsføring og salg av kosttilskudd under alle våre arrangementer.

Er det spørsmål vedrørende Landsmesterskapet 2020 er det bare å ta kontakt 24/7 med undertegnede

Her er reglene for Diplomboksing: https://boksing.no/wp-content/uploads/2018/12/Diplomboksing-Regler-fra-01.01.2019.pdf

Vennlig hilsen
Erik Nilsen
Generalsekretær
Norges Bokseforbund
Phone: +47 90 58 12 30

Phone: +47 21 02 97 70