Søk på støtte til klubben hos Sparebankstiftelsen DNB (18.08.2019)

Sparebankstiftelsen DNB lanserte i går en egen støtteordning for idrettslag på Østlandet som trenger drakter. Den har ingen søknadsfrist, og behandles fortløpende gjennom året.

Ordningen er åpen for alle, men vi ønsker spesielt å støtte oppunder mangfoldet i norsk idrett. Det betyr at vi vil prioritere klubber som ligger litt utenfor sponsorenes ordinære søkelys, og som fortjener mer oppmerksomhet enn de får i dag.

Vi håper dere som jobber administrativt i idretten vil hjelpe til med å informere klubbene deres om ordningen.

Mer info finner dere i linkene nedenfor:
https://www.sparebankstiftelsen.no/no/draktstotte-til-idrettslag 
https://www.mynewsdesk.com/no/sparebankstiftelsen-dnb/pressreleases/vil-hjelpe-lag-som-trenger-drakter-og-mangler-sponsorer-2905946

P.S. Våre lokale tildelinger til aktiviteter for barn og ungdom fortsetter som før, med to årlige søknadsrunder og neste søknadsfrist 1. september!

 

Vennlig hilsen
Steinar Sæthre
Rådgiver tildelinger, idrett og lek

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3 (Sentralen)
Postboks 555 Sentrum
0105 Oslo
Mobil: 976 76 460