Norges Bokseforbund søker medlemmer til nytt ungdomsutvalg (06.08.2019)

Norges Bokseforbund skal starte et eget ungdomsutvalg og søker 6-9 engasjerte ungdommer i alderen 15-23 år fra ulike bokseklubber i Norge. Medlemmene av det nye ungdomsutvalget skal være idrettsengasjert ungdom tilknyttet bokseklubber som er medlemmer av Norges Bokseforbund. Utvalgets medlemmer velges for ett år av gangen og følger skoleåret. Medlemmene skal bestå av representanter fra ulike geografiske områder i Norge.

Utvalget skal følge opp forbundets arbeid knyttet til aktivitet for ungdom, som blant annet treningssamlinger, dommer-, trener- og lederkurs for ungdom. De skal være synlige representanter og rollemodeller for unge ledere i norsk boksing og være de unges stemme inn i styret i NBF. Det vil bli gitt mulighet for å arrangere tiltak for ungdom ulike steder i Norge.

Ungdomsutvalgets første leder er valgt, dette er Julie Holthe fra B-30 i Trondheim. Julie er 20 år og har bokset siden hun var 16 år. Hun studerer (psykologi) på NTNU i Trondheim.

For å kunne bli medlem av ungdomsutvalget må du være:

  • Medlem i en bokseklubb tilknyttet Norges Bokseforbund
  • Mellom 15-23 år

Om du ønsker å være med å gjøre en forskjell for ungdommen i norsk boksing, send en e-post til prosjektleder for «Boksing – idretten som treffer ALLE!», Anne Tjønndal (tlf: 91791125, e-post: anne.tjonndal@nord.no) og leder av ungdomsutvalget Julie Holthe (tlf: 47909620 e-post: julieholthe@gmail.com ). I e-posten må du skrive litt om hvem du er og hvorfor du vil bli med i NBF`s nye ungdomsutvalg.