Rep-kurs/Dommerseminar i Oslo 19. juni 2019 (17.05.2019)

Det er bestemt at vi holder et repkurs/dommerseminar i Oslo onsdag den 19, juni 2019 (Endelig Tid og sted vil komme når dette er på plass).
Men trolig tid og sted er kl.: 18:00-21:00, På Ullevål Stadion.

Mer info vil komme på www.boksing.no når vi har dette klart.

Håper så mange som mulig har mulighet for å delta.

Send svar til meg om dere kan, eller om dere ikke har mulighet, snarest. Dette er viktig da vi må se hvor stort lokale vi må skaffe til kurset.

 

Mvh.
Odd Inge Misund
NBF’s DK
odd-misu@online.no