Klubber: Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (01.04.2019)

Viktig: Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester

NB! man får direkte tilgang til samordnet rapportering gjennom NBF sitt fagsystem: http://www.bokseklubb.no/

——————————————

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april 2019 via www.klubbadmin.no

Dette er en samordnet søknad og rapportering til Idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2019, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.

Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2019 via www.KlubbAdmin.no:
1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.18
2. Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2019
4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på http://www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett

Det er viktig at antall funksjonshemmede (bevegelses-, syn-, hørsel og/eller utviklingshemming) registreres. Det gjelder både de som er aktive i ordinære treningstilbud og de som er med på tilrettelagte tilbud eller idrettsskoler. Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte på bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede.

Tilgang til samordnet rapportering:
Styret og medlemsansvarlig kan gjennomføre samordnet rapportering
Registrert leder av klubb kan sende inn nye opplysninger til brønnøysundregistrene.

Support:
Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her: Samordnet rapportering 2019 Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

Bedre klubb
-Bedre klubb er et digitalt selvhjelpsverktøy for klubbutvikling
-Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet jobber med gjennomføring av årsmøter, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget.

-Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».
-Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget.
-Klikk her for å komme til bedre klubb – logg inn med din MinIdrett-bruker.