Invitasjon til Kampsparring på IF Ørnulf fredag 26. april (23.04.2019)

Etter en vellykket kampsparring i forrige måned, så vil I.F Ørnulf nok en gang invitere konkurranseboksere fra alle klubber til kampsparring «runde 2» på fredag 26.april klokken 18:00. Dette vil være en fin mulighet for boksere å utvikle ferdighetene sine i ringen sammen med boksere fra andre klubber. Det kommer til å være en dommere og lege til stede som sist.

Mehdi Mohseni vil matche bokserne, så det er bare å kontakt Mehdi på facebook eller tlf: 45228652 for å melde på bokserne deres.