INNBYDELSE NM SENIOR KVINNER OG MENN 08-10.03.2019 (04.02.2019)

Mesterskapet arrangeres i Oslo med Sportsklubben 1909 (SP-09) som teknisk arrangør.
Seniormesterskapet arrangeres i Oslo bokseklubbs lokaler Jordals gata 12, 0657 Oslo

Rett til å delta har boksere med gyldig startbok for sesongen 2018/19 hvor deltagers klubb har innbetalt klubblisens for sesongen 2018/19.

Seniormesterskapet er for boksere født mellom 01.01.1979 til 31.12.2000

Vektklassene etter AIBA`s internasjonale reglement med følgende unntak: https://boksing.no/om-nbf/regelverk/

 

NB: Det er lukket påmelding til NM senior, deltageren bokser i den klassen de er påmeldt. 

NBF må begrense deltagerantallet til 8 i hver klasse. Dersom det blir flere påmeldte enn 8 vil følgende kriterier bli lagt til grunn:

  1. De som ikke har bokset kamper inneværende sesong får ikke delta.
  2. Det vil bli en rangering av de 8 boksere som får delta, på grunnlag av tidligere prestasjoner.
  3. De som ikke får delta i sin påmeldte klasse vil ha mulighet til å gå opp en vektklasse, såfremt klassen ikke er oppfylt med maks 8 boksere.Det er i denne forbindelse viktig at ev. forfall meldes tidligst mulig!

Påmelding til Norgesmesterskapet gjøres gjennom Fagsystemet her: http://www.bokseklubb.no/ . Påmeldingsfristen overholdes – det blir ikke anledning til etter anmelding. PÅMELDINGSFRIST mandag 4 Mars 2019

Deltager avgift for seniormesterskapet: Seniorbokser kr 400,- . Deltageravgiften betales ved påmelding i fagsystemet.

-Det bokses 3 runder a 3 min for kvinner og menn, og det benyttes elektronisk scoringsmaskin.

Viser til vedlagte program og informasjon fra arrangør under her.

HUSK – klubbene bestiller og betaler for overnatting selv. Se informasjon for deltagerhotellet.

Med hilsen
Norges Bokseforbund

Odd Haktor Slåke                           Erik Nilsen
President                                         Generalsekretær

—————————————————————————

Juryen presiserer noen utdrag fra AIBA gjeldende regelverk

-Deltagerne skal møte nybarberte til innveining.
-Tannbeskytter som brukes skal ikke være rød eller ha rødlig farge.
-Bandasjer er påbudt. Det presiseres: Kun vanlige bandasjer med lengde på minimum 2.5 meter og maksimum 4.5 meter skal brukes i mesterskapet
-Kun AIBA godkjente hjelmer for kvinner
-Beltestedet skal være mellom 6- 10 cm og skal markeres med en annen farge en singeleten

Følgende er uttatt som jury dommere og funksjonærer:

Jury/Box Point
Odd Inge Misund og Jan Myhre

Kampledere og dommere
Geir Dahlen
Connie Renate Aas
Klaus Bareksten
Sigmund Aagaard
Geir Salvesen
Vidar Numme
Jan Erling Olsen
Svensk R/J
Dansk   R/J

Sportsklubben 1909 er ansvarlig for:
-Startbok kontrollør
-Sekretariat / skriver
-Speaker
-AIBA godkjente hansker og AIBA godkjente hjelmer
-Tidtager
-Stevnelege

De funksjonærer og dommere som reiser med egen bil eller tog/buss, legger ut reiseutgifter og sender regning til arrangør Sportsklubben av 1909 i etterkant. Diettpenger blir utbetalt av arrangør ved ankomst. Arrangør bestiller overnatting basert på enkeltrom for funksjonærer og dommere på Thon Hotel Linne.

Kontaktperson i Sportsklubben av 1909 er Morten Johansen som treffes på telefon: 99 48 17 43 eller på email: mortenj61@gmail.com

———————————————————————–

Hotell bestilling for helgen 08.03-10.03.2019
Klubbene er selv ansvarlig for bestilling og oppgjør av hotell:

Thon Hotel Linne
Statsråd Mathiesens vei 12
0598 Oslo

Bestillingskode/referanse: 27261258 . Bestilles hos booking konsulent Arianne Hære på telefon 23 17 00 06, eller linne.booking1@olavthon.no

Bestillingsfrist for garanterte hotell priser er 22 Februar. Etter det blir det dynamiske markeds priser.

———————————————————————–

NM – BOKSING KVINNER OG MENN SENIOR Oslo 08.03-10.03.2019

PROGRAM

Fredag 08.03.19  
Kl. 14.00        Veiing kvinner               Thon Hotel Linne
Kl. 14.15           Veiing menn                   Thon Hotel Linne
Kl. 15.30        Trekning/teknisk møte   Thon Hotel Linne
Kl. 18.30          Dommermøte                Oslo Bokseklubb
Kl. 19.00          Kvartfinaler                     Oslo Bokseklubb

Lørdag 09.03.19  
Kl. 08.00          Veiing kvinner              Thon Hotel Linne
Kl. 08.15           Veiing menn                     Thon Hotel Linne
Kl. 12.30          Dommermøte               Oslo Bokseklubb
Kl. 13.00          Semifinaler                   Oslo Bokseklubb

Søndag 10.03.19
Kl. 08.00          Veiing kvinner                Thon Hotel Linne
Kl. 08.15         Veiing menn                   Thon Hotel Linne
Kl. 10.30         Dommermøte             Oslo Bokseklubb
Kl. 11.00         FINALER                       Oslo Bokseklubb

SPORTSKLUBBEN AV 1909 ØNSKER ALLE DELTAGERE OG BOKSEVENNER VELKOMMEN