Rekruttmesterskapet i boksing for ungdom, junior og senior 2019 i Drøbak (09.01.2019)

Mesterskapet arrangeres I Drøbak fra 15.02 til 17.02.2019
Sted: Drøbak Bokseklubb Belsjøveien 2,1440 Drøbak

NB! # Se egne regler med harmonisering for deltagelse i Rekruttmesterskapet.

Se program for innveiing og overnattingstilbud hvor vi gjør spesielt oppmerksom på at den enkelte klubb selv er ansvarlig for bestilling og betaling av hotell.

Reenskaug Hotell i Drøbak sentrum har ikke kapasitet nok for alle tilreisende deltagere til Rekruttmesterskapet. Drøbak Bokseklubb har fremforhandlet en god avtale med gunstige priser for deltagerne på Thon Hotel Ski med bestillingsfrist 01.02.2019. Etter denne datoen gjelder dynamiske priser. Thon Hotel Ski ligger 20 minutter unna Drøbak sentrum med bil. For booking ring 64 85 35 00 oppgi booking kode 150219

Deltagerne er selv ansvarlige for transport til og fra Thon Hotel Ski og Drøbak.

 

Fredag 15.02.19 klokken 18.00-20.00 er det obligatorisk innveiing på Reenskaug hotel med påfølgende ledermøte og trekning klokken 21.30

Søndag 17.02.19 klokken 08.00 er det innveiing på både Reenskaug hotel og Thon hotel Ski for de bokserne som skal bokse søndag 17.02.19

-Uttatte funksjonærer og dommere under mesterskapet bor på Reenskaug hotell.

Aleksander Stein er kontaktperson før og under Rekruttmesterskapet og treffes på telefon 922 29 099 eller email; aleksander.stein@intecpumper.no

Påmelding:
Påmelding og betaling av deltageravgiften på kr 300,- til Rekruttmesterskapet skjer kun gjennom Fagsystemet med påmeldingsfrist 08.02.2019 Fagsystemet: http://www.bokseklubb.no/

Utøvere som ikke har gyldig lisens gjennom fagsystemet innen påmeldingsfristen 08.02.2019 kan ikke meldes på og får dermed ikke deltatt i Rekruttmesterskapet 2019.

Klubbene som deltar må ha gyldig klubblisens for 2018/2019 betalt gjennom fagsystemet.

Spørsmål vedr. Fagsystemet /startbok og klubblisens rettes til forbundskontoret eller direkte til klubbutvikler i NBF Bjørn Askedalen på telefon: 46918540 eller på email: bjorn.askedalen@nif.idrett.no


Med sportslig hilsen

Norges Bokseforbund

Odd Haktor Slåke                   Erik Nilsen
President                                Generalsekretær

—————————————————————-

PROGRAM: REKRUTTMESTERSKAPET i BOKSING 2019

Fredag 15. Februar
18.00-20.00   Obligatorisk Innveiing           Reenskaug Hotel
21:30               Trekning/ infomøte              Reenskaug Hotel

NB: Trener/leder fra klubb som er ansvarlig for bokser må være tilgjengelig for juryen på telefon fra klokken 18.00 og frem til matching/trekning er ferdig

Lørdag 16. Februar
10:30               Dommermøte                     Drøbak Boksehall
11:00               Semifinaler/finaler               Drøbak Boksehall

Søndag 17. Februar
08:00               Veiing                                 Reenskaug Hotel og Thon Hotel Ski
10.30               Dommermøte                     Drøbak boksehall
11:00               FINALER                           Drøbak boksehall

Med forbehold om endring av tider i program ved stor påmelding!

—————————————————————-

Følgende er uttatt som jury + dommere til mesterskapet:
Jury/Boxpoint: Odd Inge Misund og Connie Renate Aas
Dommere: Geir Dahlen-Klaus Bareksten, Erdem Alper Yildiz, Kristian Olsen, Morten Almås, Vidar Numme, John V.Le Page, Willy Rudborg, Svein Ivar Riiser og Tom Vangen.

(Ved stor deltagelse kan det bli behov for å benytte 2 bokseringer parallelt. Dommeroppsettet som blir brukt ved stor deltagelse er en kampleder og 3 poengdommere.)

—————————————————————-
Regler:

#: Se egne regler med harmonisering for deltagelse i Rekruttmesterskapet

Rett til å delta i Rekruttmesterskapet har ungdom født i 2003 og 2004. (A og B: 3 x 2 minutters runder)
Rett til å delta i Rekruttmesterskapet har juniorer født i 2001 og 2002. (A: 3 x 3 minutters runder og B: 3 x 2 minutters runder)
Rett til å delta i Rekruttmesterskapet har seniorer født i 1979 til 2000. (A: 3 x 3 minutters runder og B: 3 x 2 minutters runder)

Rekruttmesterskapet deles opp med følgende inndeling for ungdom, junior og senior
Klasse B   0 – 7 kamper
Klasse A   8 –15 kamper
Kamptid: Ungdom  (A og B: 3 x 2 minutters runder)
Kamptid: Junior     
(A: 3 x 3 minutters runder og B: 3 x 2 minutters runder)
Kamptid: Senior      (A: 3 x 3 minutters runder og B: 3 x 2 minutters runder)

 

Vektklasse ungdomsboksere jente og gutt
Fra 44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg,60 kg, 63 kg, 66 kg,70 kg, 75 kg,80 kg, 80+

Vektklasse junior og senior jente
Fra 45-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+

Vektklasse junior og senior gutt
Fra 46-49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+

#Boksere som tidligere er Norske mestere i boksing kan ikke delta i Rekruttmesterskapet
#Er det over 4 deltagere innveid i en vektklasse vil klassen bli splittet.
#Har bokser tidligere deltatt i andre kampsporter med slag til hodet/kropp, enten i semikontakt, eller fullkontakt skal antall kamper totalt, regnes med som antall kamper ved påmelding.
#-Det er klubbens ansvar at deltager blir påmeldt i rett klasse.

-Bokser møter på innveiing med gyldig startbok med bilde.
-Alle jenter må levere egenerklæring ang graviditet på innveiing første dag.
-Bokser skal være nybarbert på første innveiing og deretter på hver kampdag.
-Hjelm som brukes skal være AIBA godkjent.
-Det skal være klart farge skille mellom singlet og bukse
-Tannbeskytter skal ikke være rød eller rødfarget

*unntak/harmonisering
Norges Bokseforbund er underlagt AIBA og vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene. Da Knockoutforskriften har presedens over AIBA sine lover og regler har Norges Bokseforbund pr. 15.01.2017 innført et nasjonalt tilpasset regelverk (NBF nasjonalt tilpasset regelverk, revisjon 1.0 (Dato: 15.01.2017)). Dette regelverket er en harmonisering, presisering og tilpasning av AIBA sitt regelverk:

NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017)
1 – KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra AIBA`s regelverk)
Ett unntak hvor vi ikke følger AIBA sitt regelverk, men følger Knockoutforskriften § 10. Aldersgrense (Utøvere skal ikke være under 18 år, eller over 40 år.

Nedre aldersgrense for knockout er ikke spesifisert i AIBA sitt regelverk, noe som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til AIBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres

Regelen omfatter alle deltagerne i mesterskapet i ungdom og junior klassen

2 – Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra AIBA`s regelverk)
Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser)

Rekruttmesterskapet avholdes i vektklassene som er regulert i AIBA reglementet. Ved påmeldingen gjennom fagsystemet skal bokser meldes på i den vektklassen som bokser naturlig veier til.