Kamplederkurs i Trondheim 3. mars 2019 (21.01.2019)

Norges Bokseforbund arrangerer kamplederkurs i Trondheim søndag 3. mars i B-30s lokaler i Rostenhallen.

Sted: B-30s treningslokaler, Rostenhallen, Tiller i Trondheim.
Kursstart: Søndag 3 mars kl. 09:00 – 17:00
Krav: Deltagerne må være sertifiserte kretsdommere, og ha dømt 25 kamper som kretsdommer.
Kursholder: Geir Dahlen

Kurset består av en del teori, en del praktiske oppgaver og avsluttende skriftlig prøve. Etter godkjent kurs kan kandidatene fungere som kampleder aspiranter på stevner under oppsikt av godkjent veileder. Endelig godkjenning skjer av Dommerkomiteen i NBF.  For å kunne delta må kandidaten være godkjent poengdommer og ha dømt minimum 25 ORDINÆRE kamper. I tillegg ha fungert som kampleder på trening i sparring en del ganger.

Spørsmål vedr. kurset rettes Geir Dahlen på mail:  gdref@online.no

Påmelding gjøres via denne linken https://mi.nif.no/Event#2315904-010

————————————

Norges bokseforbund trenger flere aktive dommere og utfordrer alle klubber til å finne nye kandidater til dommer og funksjonær kurs.

Kursmoduler i Norges Bokseforbund for dommere er:

Modul 1. Diplomdommerkurs. Kvalifiserer til å bli poengdommer i Diplomkamper og Ferdighetsmerkekamper. Kurset består av en del teori, prøvedømming av fem Diplomkamper og avsluttende skriftlig prøve. Kurset gjennomføres på en dag og om alt blir bestått blir en autorisert Diplomdommer etter kurset. Kurset kan også gjennomføres som nettkurs.

Modul 2. Kretsdommerkurs. Kvalifiseres til å bli poengdommer på kretsnivå. Kurset består av en del teori, prøvedømming og avsluttende skriftlig prøve. Etter kurset må kandidatene prøvedøme 25 kamper med godkjent resultat (noen kamper blir prøvedømt under kurset). Kurset gjennomføres på en dag. For å delta på kurset må kandidatene ha gjennomført og fått godkjent Modul 1, Diplomdommerkurs.

Modul 3. Kamplederkurs. Kvalifiserer til å bli kampleder på kretsnivå. Kurset består av en del teori, praktiske øvelser og avsluttende skriftlig prøve. Kurset gjennomføres på en dag. Etter kurset fungerer kandidatene som kampleder aspiranter og vil bli endelig autorisert av dommerkomiteen i Norges bokseforbund. For å delta på kurset må kandidatene ha gjennomført modul 1 og modul 2, være autorisert dommer, og dømt minimum 25 ordinære kamper som poengdommer.

Forbundsdommer, Judge (poengdommer). Kravet er å ha dømt 200 ordinære kamper som poengdommer i løpet av en 4 års periode. Kandidatene søker om å gå opp til test til Dommerkomiteen i Norges bokseforbund.

Forbundsdommer kampleder (R&J). Kravet er å ha dømt 100 ordinære kamper som kampleder i løpet av en 4 års periode. Kandidatene søker om å gå opp til test til Dommerkomiteen i Norges bokseforbund. For å gå opp til test må kandidaten være godkjent forbundsdommer poeng, eller teste til poeng og kampleder på samme mesterskap/ turnering.

Internasjonal AIBA dommer. For å gå opp til internasjonal test må kandidatene ha vært aktiv forbundsdommer R&J i minimum to år. Kandidatene oppnevnes av dommerkomiteen i Norges bokseforbund. Første steg på den internasjonale stigen er AIBA 1 star. Deretter 2 stars og 3 stars.