Nye regler og Lisensrutiner fra sesongen 2018/2019 (14.08.2018)

Klubblisensen for sesongen 2018/2019 er lastet opp i fagsystemet og ligger klar til betaling.
Før klubben kan søke og betale lisenser for boksere og dommere, må klubblisensen for den kommende sesongen 2018/2019 være betalt. Vi ber samtidig klubber som har utestående fordringer liggende i fagsystemet om å betale disse fordringene.

——————————————————————-

Lisenser startbok:

Nytt fra sesongen 2018/2019
-Utøvere som skal bokse Mikrodiplom (året utøver fyller 8 – ut året man er 10 år)
-Utøver må ha gyldig legeattest etter 01.08.2018 attestert i startbok.
-Legeattesten er gyldig i hele perioden utøver er mikro diplom bokser.
-Mikro diplom lisens inkludert forsikring er gratis for hele sesongen

Nytt fra sesongen 2018/2019
-Utøvere som skal bokse diplom (året utøver fyller 11- ut året man blir 14 år)
-Utøver må ha gyldig legeattest etter 01.08.2018 attestert i startbok.
-Legeattesten er gyldig i hele perioden utøver er diplom bokser.
-Diplom lisens inkludert forsikring er kr 300,- for hele sesongen

Utøvere som viderefører mikro diplom lisens eller diplom lisens fra sesongen 2017/2018 trenger ikke ny legeattest når de skal ha ny lisens for denne sesongen 2018/2019.

Alle utøvere som skal ha ordinær Lisens (Startbok) må ha en profil med Personnummer i Minidrett.no.
-Utøver må ha gjennomført Ren utøver med alle 7 modulene og fått tilsendt diplomet på email. Link: Renutover.no
-Utøvere som gjennomførte Ren utøver foregående sesong 2017/2018 har gyldig Ren utøver til 2020
-Utøver må ha gyldig legeattest etter 01.08.2018 med attestasjon skrevet inn i startbok.
-Lisensen søkes og betales av klubb når alle dokumenter foreligger fra utøver.
-Nytt fra sesongen 2018/2019. Utøvers dokumentasjon lastes opp i fagsystemet av klubb.
-Ordinær lisens inkludert forsikring er kr 600,- for hele sesongen

Dommerlisensen for sesongen 2018/2019.
-Dommerboka sendes til dommerkomiteen V/ leder Odd Inge Misund for kontroll og godkjenning.
-Når dommerboka er godkjent av dommerkomiteens leder kan klubb søke og betale dommerlisensen, inkludert forsikring på kr 250,- for hele sesongen

Gå inn på vedlagt link for veiledning av nye funksjonaliteter i fagsystemet http://www.bokseklubb.no/fagsystem/lisenser/

 

Vennlig hilsen

Erik Nilsen
Generalsekretær
Norges Bokseforbund