KLUBBER: rapporter medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund (06.04.2018)

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2018 gjennom www.klubbadmin.no

Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2018, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.

Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2018 via www.KlubbAdmin.no:

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.17
  2. Besvare standardspørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2018
  4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av Min idrett

Support:  Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her: Samordnet rapportering 2018

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

 

Vennlig hilsen 
Bjørn Osvald Askedalen
Klubbutvikling
Norges Bokseforbund
E-post: bjorn.askedalen@nif.idrett.no
Phone: +47 46 91 85 40
Phone: +47 22 89 57 10