Norges Bokseforbund inviterer til Ledermøte lørdag 26. mai 2018 (28.02.2018)

Klubber og kretser oppfordres til å komme med innspill på saker som faller naturlig som tema på et ledermøte. Frist for innspill 27.04.2018. Endelig agenda for ledermøte legges ut på boksing.no senest 18.05.2018

 

Tid: Lørdag 26.05.2018 klokken 12.00 – 17.00
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Ingen deltageravgift: Norges Bokseforbund betaler for møterom og bevertning


Alle deltagere betaler selv for reise til og fra ledermøte.
 

Påmelding til ledermøte gjennom fagsystemet til NBF her:  http://www.bokseklubb.no/

 

Vennlig hilsen
Erik Nilsen

Generalsekretær Norges Bokseforbund
Phone: +47 90 58 12 30
Phone: +47 21 02 97 70