INNBYDELSE TIL Norges mesterskapet i boksing for ungdom og junior boksere 2017 (06.11.2017)

INNBYDELSE TIL Norges mesterskapet i boksing for ungdom og junior boksere 2017. Mesterskapet arrangeres I Tønsberg fra 01.12 til 03.12.2017.

 Norges Bokseforbund Innbyr til Norgesmesterskap i boksing for ungdom og junior som arrangeres i Tønsberg med Tønsberg Kameratene som teknisk arrangør.

Se program og overnattingstilbud hvor vi gjør spesielt oppmerksom på at den enkelte klubb er ansvarlig for bestilling og betaling.

Norgesmesterskapet for ungdom og juniorer 2017 arrangeres i TK Hallen i Tønsberg. Adresse: TK Hallen 3111 Tønsberg

Kontaktperson før og under Norges mesterskapet i Tønsberg er Geir Vestvik som treffes på telefon 934 19 940 eller email; geir.vestvik@havnoy.no

Påmelding til mesterskapet skjer kun gjennom Fagsystemet med påmeldingsfrist 26.11.2017 FAGSYSTEMET: http://www.bokseklubb.no/

Utøvere som ikke har gyldig lisens gjennom fagsystemet innen påmeldingsfristen 26.11.2017 kan ikke melde på eller delta i mesterskapet. Klubben utøver representerer må ha betalt klubblisens for sesongen 2017/2018 gjennom fagsystemet.

Spørsmål vedr. Fagsystemet /startbok og klubblisens rettes til forbundskontoret eller direkte til klubbutvikler i NBF Bjørn Askedalen på telefon: 46918540 eller på email: bjorn.askedalen@nif.idrett.no


Med sportslig hilsen
Norges Bokseforbund

 

Odd Haktor Slåke                                                                  Erik Nilsen
President                                                                               Generalsekretær

 

————————————————————————————————————————————

PROGRAM: UNGDOMS OG JUNIOR NM i TØNSBERG              

Fredag 01. Desember

15:00                   Innveiing jenter                                           Quality Hotel Klubben
15:15                   Innveiing gutter                                           Quality Hotel Klubben
16:30                   Trekning/ infomøte                                      Quality Hotel Klubben
19:00                   Transport/Dommere                                   Quality Hotel Klubben
19:30                   Dommermøte                                              TK Hallen
20:00                   Stevnestart                                                   TK Hallen

NB! Pliktig oppmøte for alle klubber med en representant ved trekningen/ Infomøte klokken 16:30

Lørdag 02. Desember

08:00                   Veiing                                                            Quality Hotel Klubben
13:00                   Transport Dommere                                      Quality Hotel Klubben
13:30                   Dommermøte                                                TK Hallen
14:00                   Semifinaler                                                     TK Hallen

Søndag 03. November

08:00                   Veiing                                                             Quality Hotel Klubben
10:00                   Transport Dommere                                      Quality Hotel Klubben
10:30                   Dommermøte                                                TK Hallen
11:00                   FINALER                                                       TK Hallen

 

Deltakeravgift kr 300,- for ungdom og junior boksere i Norges mesterskapet. Deltageravgiften betales direkte i fagsystemet ved påmelding

——————————————————————————————————–

Alle deltagere som trenger overnatting under mesterskapet er selv ansvarlig for bestilling og oppgjør.

Klubbene tar selv direkte kontakt med Quality Hotell Klubben for bestilling og oppgir booking kode: NM Boksingq.klubben@choice.no eller telefon 33 35 97 00

Dobbeltrom inkludert frokost pr natt kr  980,-
Trippelrom pr natt inkludert frokost   kr 1180,-

——————————————————————————————————– 

 

Norgesmesterskapet i boksing for ungdom og juniorer – jenter og gutter 2017

 

Ungdomsklassen:  Fra 01.01.2001 til 31.12.2002

 Juniorklassen:      Fra 01.01.1999 til 31.12.2000

 

Mesterskapet arrangeres i henhold til AIBA sitt regelverk og vi minner utøvere og trenere på følgende regler.

-Bokser møter på innveiingens med gyldig startbok med bilde
-Bokser skal være nybarbert på innveiingens hver kampdag
-Tannbeskytter skal ikke være rød eller rødfarget.
-Hjelm som brukes skal være AIBA godkjent.
-Det skal være klart farge skille mellom singlet og bukse
-Alle jentene må levere underskrevet egenerklæring angående graviditet på innveiingens første dag. Se eget vedlegg;   https://boksing.no/skjema-og-linker/egenerklaeringer/

 

*unntak/harmonisering)

Norges Bokseforbund er underlagt AIBA og vil til enhver tid innrette seg etter de tekniske spesifikasjonene i de internasjonale lovene og reglene. Da Knockoutforskriften har presedens over AIBA sine lover og regler har Norges Bokseforbund pr. 15.01.2017 innført et nasjonalt tilpasset regelverk (NBF nasjonalt tilpasset regelverk, revisjon 1.0 (Dato: 15.01.2017)). Dette regelverket er en harmonisering, presisering og tilpasning av AIBA sitt regelverk:

 

NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017)

1 – KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra AIBA`s regelverk) Ett unntak hvor vi ikke følger AIBA sitt regelverk, men følger Knockoutforskriften § 10. Aldersgrense (Utøvere skal ikke være under 18 år, eller over 40 år.

Nedre aldersgrense for knockout er ikke spesifisert i AIBA sitt regelverk, noe som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til AIBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres

Regelen omfatter alle deltagerne i mesterskapet.

2 – Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra AIBA`s regelverk) Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser). Dette gjelder kun den tyngste vektklassen

 

 

INFO FRA JURYEN ANGÅENDE UNGDOMS OG JUNIOR NM

Her kommer viktig info angående vektklasser der antall deltagere overstiger 8 boksere.

Juryen må sette kriterier hvis det blir mer enn 8 boksere i en vektklasse, og kriteriene er som følger:

  1. De som ikke har bokset ordinære kamper denne sesongen prioriteres bort først og får ikke delta i den vektklassen. (Se så pkt. 4)
  2. Hvis det er flere boksere uten kamper inneværende sesong vil det bli loddtrekning blant de uten kamper, om hvem som får bokse i vektklassen. Eksempel: 10 innveide og 4 av de har ikke ordinære kamper denne sesongen. Det trekkes da lodd mellom de 4, hvor 2 får anledning til å bokse i klassen med da til sammen 8 boksere. De 2 som ikke blir trukket ut kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4).
  3. Hvis dette ikke er nok til å skille bokserne, vil de som har minst kamper denne sesongen bli skilt ut fra vektklassen. Eksempel:9 innveide og alle har bokset kamper denne sesongen. Da vil den med minst kamper gå ut av klassen og han kan gå opp en vektklasse (Se så pkt. 4).
  4. De som ikke får delta i sin påmeldte klasse vil ha mulighet til å gå opp en vektklasse, såfremt de klassene ikke er oppfylt med maks 8 boksere.
  5. Om det er boksere som ikke klarer vekten i den klassen de er påmeldt i, vil det ikke være muligheter til å bokse i vektklasser der det er 8 boksere innveid.
  6. Det er kun mulighet å gå opp en vektklasse

Følgende er uttatt som Jury og kampleder/dommere til Norgesmesterskapet

Odd I Misund Jury/box point
Klaus Bareksten, Jury
Jan Myhre, R/J
Geir Dahlen, R/J
Connie Aas, R/J
Vidar Numme, R/J
Kristian Olsen, R/J
Jan Erling Olsen, R/J
Martin Ingvaldsen J
Tom Vangen J

 

Sekretariat: Tønsberg Kameratene