VIL DU BLI BOKSEDOMMER? (24.10.2017)

Norge trenger flere dommere! Det er stor aktivitet i norsk boksing, og enkelte steder opplever vi at det er problemer med å arrangere stevner fordi at vi mangler dommere. Alternativt må klubber betale fly og hotell for å skaffe dommere fra andre landsdeler.

Dommerutdanningen i Norge er modulbasert.

—————————————————————–

Modul nr. 1: er ett nettbasert kurs som fører frem til diplomdommer. Da kan man dømme merke- og diplomkamper.

Hva må du gjøre? Du må gå inn på min idrett(NIF) og registrere deg med en profil. Deretter må du melde deg på til diplomdommerkurset. Her må du sette deg inn i reglementer for diplomboksing. Deretter kjører du kurset og svarer på kontrollspørsmål etter hvert kapittel.  Så blir du med på ett nettmøte hvor Instruktører fra NBF holder en forelesning for dere og svarer på spørsmål.  Det er satt av to kvelder til dette nå i november og det er Tirsdag 7. november og onsdag 8. november.

Så prøve-dømmer dere 5 videokamper i diplom og avlegger eksamen.  Ved bestått prøvedømming og eksamen har dere bestått modul 1 og kan dømme diplom og merke-kamper

Påmelding Modul nr. 1: https://mi.nif.no/Event#1197475-010

Maks 10 deltakere per kurs. Pris kr 500.- inkl. dommerbok-lisens for inneværende sesong.

Ved første kurset som blir gjennomført må man regne med noen tekniske problemer, så vi ønsker deltakere med erfaring med bruk av webkamera og nettleser.

Kurset er basert på selvstudie hvor man går gjennom teorien selv og svarer på kontrollspørsmål etter hvert kapittel. Dernest kommer en studiekveld med sensor Klaus Bareksten, hvor kursdeltakerne sitter i «klasserommet» hjemme hos seg selv og får undervisning og kan diskutere på nett. Så skal man prøve-dømme fem diplomkamper på video før man går opp til avsluttende prøve.

 

Gjennomført kurs gir rett til å dømme diplomkamper på lokale stevner og i diplomserien.

Tekniske krav for å delta på kurset:
Ingen installasjon er nødvendig, du trenger bare en av de støttede nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. For deg betyr dette ingen plugins eller veldig tekniske kunnskaper. I og med at dette er et nettbasert kurs, er det krav til hastighet på nett minimum 1 Gb opp og 10 Gb ned. Webkamera, anbefalt bærbar maskin pga. kameraet.

Link til nettlesere: ChromeFirefoxOpera

 

—————————————————————–
Modul 2: er kretsdommerkurs. Da møter man til en dags ordinært kurs. (Blir annonsert senere) og etter bestått kurs, så må man prøvedømme 20 ordinære boksekamper. Er dette godkjent, så er man kretsdommer og kan dømme på vanlige stevner og turneringer i Norge og Norden
——————————————————————

Modul 3: er kamplederkurs.  Etter å ha dømt 20 ordinære kamper som kretsdommer, kan man ta steget opp i ringen. Kurset tar en dag, og deretter dømmer man ordinære boksekamper under veiledning av godkjent dommer, og når det er bra nok så blir man godkjent kretskampleder.

——————————————————————

Veien videre: Etter å ha fungert godt noen år og dømt bra og skaffet seg erfaring vil Dommerkomiteen ta ut kandidater til Forbundsgrad. (Kan dømme NM og mindre internasjonale turneringer)

 

Blant forbundsdommerne blir det av og til plukket ut kandidater til internasjonal grad (AIBA-dommer) Men første steg på veien er å melde seg på det nettbaserte diplomdommerkurset.

Hvis mange melder seg nå vil det bli arrangert flere kurs enn de to annonserte.

 

Vennlig hilsen
Bjørn Osvald Askedalen

Klubbutvikling
Norges Bokseforbund
Norwegian Boxing Federation
E-post: bjorn.askedalen@nif.idrett.no
mobil: 22 89 57 10