Fagsystem/ Medlemssystem/ idrettsregistering (04.09.2017)

Fagsystem/ Medlems-system / idrettsregistering

Vi har nå i 14 dager testet det nye fagsystemet/ medlemssystemet, og kan med glede si at det er allerede kommet mange lisenssøknader inn i det nye systemet. Dette vil virke som mye jobb for noen klubber akkurat nå, men dette er en overgangsfase som vi må gjøre for å følge kravene til NIF. Vi vil fra forbundet sette av mye tid for veiledning i tiden fremover.

Hva innebær dette for deres klubb

Vi har laget et system som skal håndtere store deler av informasjonsflyten innen vår sport Boksing. Vårt fagsystem er godkjent av NIF, og følger alle krav om idrettsregistering (Lisenser/ konkurranser/ påmeldinger/ resultater/ Medlemmer/ Klubber/ Dommere/ Trenere og mer).

Først starter NBF nå med applikasjonene: Lisenser og Medlemssystem. Vi har en dyp integrasjon med NIF IT, så dette fagsystemet tar over jobben til Klubb Admin som noen av dere kjenner fra NIF. Alle medlemmene som dere har registrert hos NIF er nå også tilgjengelig i fagsystemet.

Hvordan bruke fagsystemet:

Logg inn på fagsystemet på denne adressen http://www.bokseklubb.no bruk MINIDRETTS påloggings-informasjon, og du vil da få tilgang til fagsystemet. Dette krever at du har medlemsansvar i klubben i Klubb Admin som dere har brukt fram til nå.

Lisenser (Kampbok/startbok):

Alle utøvere som skal ha Lisens (Kampbok) må ha en profil med Personnummer i minidrett.no, ha gjennomført Renutover.no (gjelder ikke diplom) og ha godkjent legeattest. Lisenser blir betalt av klubb når det søkes i Fagsystemet (det er ikke mulig å søke lisens før utøveren er verifisert i minidrett). Klubb skal sende Godkjent legeattest (papir til NBF eller på mail til NBF-> boksing@nif.idrett.no)

Etter at lisenser er betalt så går søknaden til forbundet til behandling. Lisens blir godkjent elektronisk, men hvis utøver skal bokse utenfor Norge så må eksisterende startbok sendes inn og stemples av NBF. Alle nye bøker blir sent ferdig utfylt fra forbundet.

Support

Vi har support på fagsystemet, mens NIF har support på minidrett. I praksis så betyr det at for det enkelte medlem så er det NIF IT som har supporten, mens vi her på NBF hjelper klubbene.

Hjelp Fagsystem: Bjørn Osvald Askedalen TLF 46 918 540 Epost bjorn.askedalen@nif.idrett.no

Hjelp MIN idrett: Epost support@idrettsforbundet.no Tlf 03615


Linker som kan brukes for utøver:

 

Dato for kurs:

Bergen Hordaland idrettskrets

12 September kl 18 Idrettens hus

Trondheim Trøndelag idrettskrets

14 September kl 18:00 idrettens hus

Nettkurs hele landet. Via linken under.
https://meet.nif.no/idrett/bjorn.askedalen/U5V2Q8WO

18 september via skype kl 18:00

Kristiansand Vest Agder Idrettskrets

19 september kl 18:00 Idrettens hus

Oslo Ullevål stadion

20 September kl 18:00 Forbundskontoret.

Østfold

22 September kl 18:00