Arbeidsrapport for NBF`s Utdanningskomite 2016 – 2017 (23.09.2017)

Arbeidsrapport for NBF`s Utdanningskomite i perioden september 2016 – juni 2017

Utdanningskomiteen består av: Anne Tjønndal (Leder), Martin Kitel (Ansvarlig for trenerutdanning), Odd Inge Misund (Leder i dommerkomiteen), NBFs Dommerkomite, Erik Nilsen og Bjørn Askedalen (Klubbutvikling).

Utdanningskomiteens arbeid skal hele tiden reflektere følgende resultatmål i henhold til NBFs strategidokument 2016-2020:

  1. Resultatmål: Organisasjonsstruktur som ikke er personavhengig (NBF)
  2. Resultatmål: Heve trenerkompetansen (NBF/Klubbnivå)
  3. Resultatmål: Ivareta AIBA trenersertifisering (NBF)
  4. Resultatmål: Heve dommerkompetansen (NBF/Klubbnivå)
  5. Resultatmål: Ivareta AIBA dommersertifisering (NBF)
  6. Resultatmål: 6000 medlemmer i 2020.

 

Oppsummering av Utdanningskomiteens arbeid sesongen 2016/2017 ved Leder Anne Tjønndal:
Utdanningskomiteen ble opprettet under NBFs styremøte september 2016. Denne første sesongen har vi hatt et mål om å jobbe både på et praktisk nivå og på systemnivå. På systemnivå begynte vi arbeidet med å lage og samkjøre en kurskalender for alle NBFs utdanningsaktiviteter. Dette fikk vi også på plass, men lyktes ikke i å formidle denne ut til medlemmene våre via nett og sosiale medier. Et klart mål for utdanningskomiteen videre er å få ut en kurskalender for alle kurs (herunder trenerkurs, dommerkurs, klubbutvikling, coachkurs og trenerseminar) i sesongen 2017/2018 på nett i løpet av august.

Strukturelt jobber også utdanningskomiteen for at organisasjonsstrukturen i NBF skal bli mindre personavhengig. En stor del av dette er å heve trener- og dommerkompetansen. I dag har vi et fåtall personer som har kompetanse til å holde trener- og dommerkursene NBF tilbyr sine medlemmer. Det er et mål for utdanningskomiteen å sikre våre egne utdanningsmoduler gjennom å få opp flere kvalifiserte trenere og dommere som etter hvert også kan bli kursholdere. Utdanningskomiteen ønsker også å jobbe målrettet for å øke antall kvinner som tar trener- og dommerkurs.

Praktisk har vi hatt stor aktivitet og gjennomført både trenerkurs og dommerkurs. Martin Kitel har gjort en fantastisk jobb med trenerutdanningen og vært ansvarlig for å gjennomføre både Trener 1 og Trener 2 kurs i Oslo. På dommersiden har Klaus Bareksten holdt kretsdommerkurs under Nybegynner NM i Moss. Klaus har også holdt Kamplederkurs under Askim Box Open. Bjørn Askedalen og Geir Dahlen har også hold kurs i diplomboksing og elektronisk poenggivning. Utdanningskomiteen har også arrangert flere coach/sekundantkurs ved stevner og turneringer underveis i sesongen. Dette vil vi fortsette med også neste sesong.

Noe nytt som utdanningskomiteen jobber med å få i gang er et årlig, nasjonalt trenerseminar. Vi håper å arrangere dette for første gang i november/desember 2017. Innspill til aktuelle tema for trenerseminar, ønsker om nye trener- og dommerkurs og lignende kan sendes til Anne Tjønndal på e-post anne.tjonndal@nord.no

Til slutt vil jeg trekke fram www.skadefri.no hvor NBFs medlemmer nå kan finne  mye god informasjon om skadeforebygging i boksing. Dette er et resultat av samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning, som Martin Kitel har gjort en kjempeflott jobb med.

 

Utdanningskomiteens arbeid sesongen 2016/2017 er her oppsummert punktvis/månedsvis:

September:

–        Utdanningskomiteen opprettet under NBFs styremøte 16-17 september. Anne Tjønndal valgt som komiteleder.

–        Gjennomføring av Dommerkurs modul 1: 27-28 september ved Bjørn Askedalen. Nettbasert kurs

–        Utarbeiding av stillingsannonse til NBFs sportssjef stilling ved Anne Tjønndal og NBFs styremedlemmer.

–        Kartlegging av godkjente sekundanter per 08.09.2016 ved Martin Kitel og Anne Tjønndal

–        Planlegging av sekundant og trenerkurs under B-30 Box Cup ved Anne Tjønndal, Martin Kitel og Odd Inge Misund

Oktober:

–        Gjennomføring av sekundant og trenerkurs (Coachkurs) under B-30 Box Cup 8-9 oktober ved Martin Kitel.

–        Kurs i elektronisk poenggivning i Diplomboksing 7 oktober ved Geir Dahlen og Bjørn Askedalen

–        Utrede behov for trenerkurs blant bokseklubber i Finnmark, Troms og Nordland og eventuelle muligheter for å ta Trener 1 kurs på Mo i Rana januar 2017 ved Anne Tjønndal

–        28-30 oktober: Trener 1 – Boksespesifikt kurs i Oslo v/Martin Kitel

November:

–        Dommerkurs modul 1 (via internett) v/ Bjørn O. Askedalen

–        Planlegging av trenerkurskalender for første halvdel av 2017

–        Dommerseminar under NM på Jessheim v/Odd Inge Misund

Desember:

–        Planlegging av kamplederkurs våren 2017 v/dommerkomiteen

–        Planlegging av trenerkurskalender for første halvdel av 2017

–        Planlegging av trenerseminar våren 2017

–        Heldagsmøte utdanningsplaner i NBF

Januar:

–        Deltakelse på NIF samling for Unge idrettsledere på Hamar (Anne Tjønndal og Madeleine Angelsen)

–        Møte for unge idrettsledere i Særforbundsalliansen (Anne Tjønndal)

Februar:

–        Gjennomføring av kretsdommerkurs (v/Klaus Bareksten).

–        Coachkurs i Moss under Nybegynner NM (v/ Erik Nilssen og Connie Aas).

Mars:

–        Kamplederkurs under Askim Box Cup (v/Klaus Bareksten).

April:

–        Gjennomført Trener 2 del 1 (månedsskifte mars/april) (v/Martin Kitel og Antero Wallinus Rinne, NIF)

–        28-30 april: Gjennomført Trener 2 del 2 kurs i Oslo (v/ Martin Kitel og Antero Wallinus-Rinne, NIF)

Mai:

–        Utarbeidet program for forebygging av skader i samarbeid med senter for idrettsskadeforskning. Se www.skadefri.no (v/ Martin Kitel)

–        Samarbeid med NIF og Høgskolen i Innlandet om forskningsprosjekt: kartlegging av trenere i norsk idrett (v/ Erik Nilsen og Anne Tjønndal)

Juni:

–        Samarbeid med NIF og Høgskolen i Innlandet om forskningsprosjekt, kartlegging av trenere i norsk idrett (v/ Martin Kitel og Anne Tjønndal)

–        9-11 juni: Trener 2 del 3 gjennomført i Oslo (v/ Martin Kitel)

–        10 juni: Diplomdommerkurs (v/Klaus Bareksten).