Utdanning for yngre ledere i Idretten 19 – 29 år (09.03.2016)

Informasjon om «Utdanning for yngre ledere i Idretten» mellom 19 – 29 år, med søknadsfrist 15.4.

Har din organisasjon noen unge voksne som de vil satse på som leder? Da er denne utdanningen midt i blinken!

Kort fortalt er dette en lederutdanning der deltagerne får praktisk og teoretisk kompetanse om ledelse på organisasjonsnivå og på individnivå – og alt  på idrettens premisser. Studiet gir 20 studiepoeng er et samarbeid mellom NIF og NIH.

Det har vært til nå åtte kull, der minst 90% av de som har tatt studiet har fått en rolle i styrer eller andre lederoppgaver i idretten.

Kan dette være noe for din organisasjon? Les vedlagt brosjyre: 2016 Yngre ledere Brosjyre og ta kontakt med ena.strandli@idrettsforbundet.no for ytterligere informasjon.

Mvh
NIF Informasjon