Infomøte i Bergen 31. mars (12.03.2016)

Norges bokseforbund inviterer klubbene i Bergens distriktet til informasjonsmøte torsdag 31.03.2016 om oppstart av Adidas diplomserie Vest.

Målet med serien er å skape en interesse, bredde og utvikling blant deltagende boksere og ledere. Målgruppen for deltagelse er fra 8 år til året du fyller 14 år.

Vi skal utvikle den tekniske og kampforberedende boksingen hos våre diplomboksere og involvere flere personer i boksingen. Målet er at det startes diplomserier i alle deler av bokse-Norge. Norges bokseforbund ønsker å etablere dette boksekonseptet i Bergens distriktet under navnet Adidas Diplomserie Vest med oppstart høst 2016 I den forbindelsen oppfordrer vi alle bokseklubber i Bergens distriktet til å møte opp i Sotras BK sine lokaler torsdag 31.03.2016 klokken 17.30 til klokken 20.00 +

Adidas diplomserie Øst for 2016 omfatter 8 omganger og 2 treningssamlinger som også kommer til å være poengbasert. Poeng fra alle kampene i serien slås sammen og de bokserne med høyest totale poeng vinner serien. Vinnere utpekes i Diplom A og Diplom B. Ved 2 eller flere kamper ved et stevne regnes bare den kampen med høgeste poengene. Beste klubb utses også der det sammen slagne poenget fra alle kamper regnes fra respektive klubb. Deltakelse på treningssamlingene i august og desember regnes også inn i serien med 27 poeng per treningssamling og deltagende boksere. Felles for alle omganger er at Innveining skjer kl. 10.00-10.30 og kampstart er kl. 12.00. Det kreves ingen påmelding, alle deltakere registreres i samband med innveiningen.

Når vi er ferdig med gjennomgang av boksekonseptet Adidas diplomserien vil det være åpen time i etterkant hvor vi vil sette søkelyset på muligheten for etablering av rekruttserien 2016/2017 i Bergen. Rekruttserien er etablert på Østlandet og har blitt en stor suksess historie. Norges bokseforbund ønsker at dette konseptet også adopteres i Vest og i Nord fra sesongen 2016/2017.

Under åpen time vil vi også ta opp punkter som klubbutvikling, startbøker og forsikringslisenser etc. Møte holdes av generalsekretær Erik Nilsen og klubbutvikler Bjørn Askedalen

Kontaktpersoner i region Vest for dette møte er: Bård Jordal Bergen Sparta og Jan Erling Olsen Sotra IL.

Velkommen til møte i lokalene til Sotra IL.

 

Erik Nilsen
Generalsekretær Norges Bokseforbund

Direkte telefon : 21 02 97 70
Mobil telefon    : 90 58 12 30