Dommerutdanning i Trondheim 9. april (09.03.2016)

I forbindelse med Diplomserien Nord og Rekruttstevnet i Trondheim 9. april arrangeres det dommerkurs.

Modul 1, lørdag 9. april. Start kl. 08.30 med teori. Prøvedømming av Diplomkamper under stevnet som starter kl. 14.00.

Modul 2, søndag 10. april. Start kl. 08.30 til ca kl. 16.00. (de som er Diplomdommer trenger ikke å delta på kurset lørdag)

Kursholder: Geir Dahlen B-30. AIBA R&J.

Kursene holdes i Quality Hotel Panorma. Ivar Lykkesv. 1.a. 7075 Tiller. Tlf. 72 90 05 00

Ved behov for overnatting er prisen pr. rom pr. natt for enkeltrom kr. 680.- og dobbeltrom kr. 880.- Oppgi kode 1956 ved bestilling.

Påmelding sendes til Geir Dahlen på mail gdref@online.no innen onsdag 30. mars. NB! Meld fra hvilke moduler du melder deg på til. Det vil si om du ønsker kun å ta modul 1 eller både modul 1 og modul 2.

Det er gratis å delta på kurset.

Det er stort behov for å rekruttere nye dommere og det er viktig at alle klubbene tar ansvar for å rekruttere dommere til sporten vår.

Uten dommere – ingen boksing!

 

Dommerutdanningen i NBF består av tre moduler;

Modulene må tas i stigende rekkefølge.

Modul 1. Diplomdommerkurs. Kvalifiserer til å bli poengdommer i Diplomkamper og Ferdighetsmerkekamper. Kurset består av en del teori, prøvedømming av fem Diplomkamper og avsluttende skriftlig prøve. Kurset gjennomføres på en dag og om alt blir bestått blir en autorisert etter kurset.

Modul 2. Kretsdommerkurs. Kvalifiseres til å bli poengdommer på kretsnivå. Kurset består av en del teori, prøvedømming og avsluttende skriftlig prøve. Etter kurset må kandidatene prøvedøme 25 kamper med godkjent resultat. (noen kamper blir prøvedømt under kurset). Kurset gjennomføres på en dag.

Modul 3. Kamplederkurs. Kvalifiserer til å bli kampleder på kretsnivå. Kurset består av en del teori, praktiske øvelser og avsluttende skriftlig prøve. Kurset gjennomføres på en dag. Etter kurset fungerer kandidatene som kamplederaspiranter og vil bli endelig autorisert av DK i NBF. Fortrinnsvis under dommerseminaret i september.