Viktig informasjon om NBF sin satsing 2016-2020 (19.01.2016)

Styret i Norges Bokseforbund (NBF) har gjennom en lengre prosess det siste året sett på hvordan NBF i fremtiden skal bruke sine midler for å skape aktivitet. Norges Bokseforbunds hovedmål er å få økt aktivitet i Norge og at flest mulig bokser lengst mulig. Det betyr flere medlemmer, flere og bedre organiserte klubber, flere aktive boksere, flere dommere, flere stevner og turneringer. NBF sitt ansvar er å legge til rette for systemer og kurs/opplæring av klubber, dommere og trenere. Det ligger et særskilt ansvar på NBF for å legge til rette slik at alle utøvere, trenere, dommere og klubber har aktiviteter de kan delta på for å ha et livsløp innenfor boksingen.

Det er ikke NBF`s ansvar å arrangere stevner eller turneringer, det skal klubbene gjøre.  Det er ikke NBF`s ansvar å utvikle en utøver. Det er klubben som «eier» utøveren og har det fulle ansvar for å legge planer, utvikle og betale kostnadene for utøverens boksekarriere.

Bakgrunn

De 10 siste år med dagens prioriteringsmodell så har NBF gått med et underskudd hver eneste sesong. Det er på det rene at hvis forbruket fortsetter i samme tempo så vil vi i løpet av 6-7 år ha brukt opp de oppsparte midlene som Lotteri-inntektene ga oss på 1990/2000-tallet. I de samme 10 år så har faktisk medlemsantallet stått helt stille, og det blir arrangert færre stevner og bokset mindre kamper for hvert eneste år som har gått. Antallet deltagere i seniormesterskapene har gradvis gått nedover hvert eneste år. Vi må derfor erkjenne at med å bruke midlene slik vi har gjort frem til nå ikke gir økt aktivitet, men snarere det motsatte.

Inntekter

Det som gir norsk boksing (NBF) inntekter er i hovedsak støtte fra Norges Idrettsforbund, som kun baserer seg på antall medlemmer og aktivitet i Norge. Flere medlemmer og større aktivitet er det eneste som gir en stabil og sikker økning i inntekt i årene fremover. Noen vil si at vi har et potensiale i både mindre og store sponsorinntekter, og det skal vi aldri utelukke som en mulighet. Men erfaringsmessig så er det få (om ingen) bedrifter som ser noe større eksponeringspotensiale i et lite særforbund med kun 4000 medlemmer, 130 aktive boksere og ingen resultater på seniornivå som tilsier at vi får pressedekning.

Utgifter

NBF bruker ca. 2,2 millioner hvert år på landslagssatsing, noe som er uforholdsmessig mye i forhold til det vi bruker på utdanning og klubbutvikling. Den satsingen vi har gjort for å sende utøvere rundt på stevner og turneringer verden over har ikke gjort noe som helst for økning i verken medlemstall eller aktiviteten i Norge.

 

Hva må vi gjøre fremover for å øke aktiviteten?

NBF må fokusere på klubb-, leder-, trener- og dommerutdanning for å skape solide klubber som igjen gir større aktivitet og deretter flere medlemmer. NBF må skape plattformer og en forståelse i organisasjonen at det er ikke de Olympiske Leker hvert 4. år som er målet for alt og alle. Vi må forandre holdningen i organisasjonen slik det å arrangere lokale stevner og aktiviteter er det som virkelig betyr noe!

NBF skal ha en landslagssatsing som sikter høyt og den fortsetter som før, men den skal være mer selvfinansierende slik at vi får frigjort midler til utdanning av klubber, trenere og dommere.

———————————

Dette er ikke en diskusjon om enten bredde eller topp, men om hvordan vi finansierer begge deler!

Bredde skaper ikke toppidrett. Det kan ikke fra noe kjent forskning dokumenteres noen direkte sammenheng mellom bredde – kvantitet / antall utøvere og toppidrettsprestasjoner. Det man vet, er at der hvor det tidlig skapes utviklingstenkende miljøer som frembringer utøvere med god basiskapasitet og gode ferdigheter, blir det en varig, sterk motivasjon.

Toppidrett skaper heller ikke bredde, det ikke finnes ikke noen vitenskapelige bevis for at det er noen sammenhenger. Det er gjort flere studier på dette, og tendensen er snarere at topp slett ikke skaper bredde.

———————————

 

Fremtidig Landslagssatsing stiller krav til utøver og klubb

Helt siden Lotteri-inntektene kom for første gang inn på konto har Norges Bokseforbund gitt landets medlemmer/trenere/klubber inntrykket av at det er Norges Bokseforbund som skal betale for internasjonal satsing for «de beste» utøverne. Og det har over tid utviklet seg slik at enkelte klubber, trenere og utøvere blir avhengige av NBF for å drive med aktivitet. NBF har heller ikke stilt noen krav til de respektive på hva vi forventer av de for at norsk boksing skal betale for deltagelse i stevner, turneringer og mesterskap. Dette vil det nå bli en endring på.

Det vil bli stilt større krav til utøvere og klubber som skal delta i noen form for Landslags-satsing fra NBF sin side. Det betyr i praksis at klubb/utøver må bevise i teori og praksis at de har en plan for utøveren, og at de deltar mer på egen regning på samlinger, stevner og turneringer.

Det er laget retningslinjer for uttakskriterier som definerer hvilken satsningsgruppe man eventuelt havner i, og hva som kreves av klubb/utøver for å være med i satsingen. (Noen hensyn tas eksempelvis til antall kamper for kvinner og tungvektere hvor antallet utøvere ikke er så stort som i resten av klassene. Antall kamper spesifisert under her vil bli vurdert og evaluert i tiden fremover).

 

Uttakskriterier (gjelder fra 1. februar 2016):
(Dette gjelder både menn og kvinner. Hvor det ikke står annet skal utøver/klubb betale reise og opphold.)

A-utøver
Hvem: Seniorutøver, Potensiell 5-plass i EM eller VM, OL deltagere.

Krav til utøver/klubb:

Må ha minst 60 kamper.
Må ha minst 20 kamper i året mens de er A-utøver.
Må ha minst 15 kamper i året organisert og betalt av klubben.
Ha tilgang til/eller ha en egen dedikert trener (minst AIBA 1-stjerners klubbtrener).
Klubben skal ha kapasitetsanalyse av utøveren.
Klubben skal ha sportslig plan for utøveren.
Olympiatoppens treningsdagbok skal benyttes av utøveren.

NBF sine forpliktelser:

NBF betaler reise/oppholdsutgifter på internasjonale turneringer/mesterskap for utøveren.
NBF betaler reise/oppholdsutgifter på internasjonale turneringer/mesterskap for 1 trener. *
NBF stiller (etter behov) med 3-stjerners AIBA trener på internasjonale turneringer/mesterskap.
Arrangere samlinger.

B-utøver
Hvem: Senior- og Juniorutøvere. God nok til å vinne kamper i EUBC/AIBA-turneringer.

Krav til utøver/klubb:

Må ha minst 40 kamper.
Minst 15 kamper i året organisert og betalt av klubben.
Klubben skal ha kapasitetsanalyse av utøveren.
Klubben skal ha sportslig plan for utøveren.
Olympiatoppens treningsdagbok skal benyttes av utøveren.

NBF sine forpliktelser:

NBF betaler reise/oppholdsutgifter på internasjonale turneringer/mesterskap for 1 trener. *
Arrangere samlinger.

C-utøver
Hvem: Senior-, Junior- og Ungdomsutøvere. Potensielle EUBC deltagere.

Krav til utøver/klubb:

Må ha minst 20 kamper.
Minst 10 kamper i året organisert og betalt av klubben.
Klubben skal ha kapasitetsanalyse av utøveren.
Klubben skal ha sportslig plan for utøveren.
Olympiatoppens treningsdagbok skal benyttes av utøveren.

NBF sine forpliktelser:

Arrangere samlinger.

* = Hvis troppen til et mesterskap er så stor at det trengs mer enn 1 trener vil eventuelt NBF betale for trener nummer 2.

Hilsen
Styret i Norges Bokseforbund