Klubber I NBF

boksekalenderen

Dato: 12 feb kl. 1930 til 14 feb kl. 1500 Location: Nedre Eikersvei 37, 3036 Drammen

Nybegynnermesterskapet for juniorer og senior 2016 12.-14. februar Drammen BK.

Norges Bokseforbund innbyr til NYBEGYNNERMESTERSKAP for junior og senior boksere. Mesterskapet arrangeres med Drammen BK som tekniske arrangører.

Rett til å delta i mesterskapet for junior har alle med gyldig startbok som er født i 1998 og 1999. For seniorer gjelder det alle med gyldig startbok født mellom 1997 og 1982.

Nybegynnermesterskapet deles opp med følgende inndeling.

Klasse B   0 –   7 kamper

Klasse A   8 – 15 kamper

Hele innbydelsen finner dere her: NORGES BOKSEFORBUND Nybegynnermesterskap 2016

 

Dato: 27 feb kl. Location: Oslo BK, Jordalgata 12, 0657 Oslo

Rekruttserien 2015/2016 er et samarbeidprosjekt hvor Norges Bokseforbund vil stå som teknisk arrangør med Per Arne Skau som kontaktperson og matchmaker. Rekruttserien gjelder kun for ordinær boksing og sparrings kamper.

NB! riktig påmeldingsmail til Per Arne Skau er: p-skau@online.no

Sted: Oslo BK, Jordalgata 12, 0657 Oslo

Etableringen av Fighterserien for diplomboksing var første steg i et aktivt arbeid med rekruteringen i norsk boksing. Med de gode tilbakemeldingene og mange fornøyde deltagere i fighterserien tar Norges Bokseforbund det neste skrittet og etablerer rekruttserien hvor det kun er ordinære kamper som skal avholdes.

Neste steg i utviklingen av antall boksere og trenere er etableringen av flere ordinære stevner hvor de som skal debutere og de mer erfarne bokserne oftere kommer i ringen på norsk jord. I dette konseptet har vi satt opp matching fra 0 til 6 kamper i en gruppe, og neste gruppe fra 7 kamper. Dette for om mulig gjøre det mer forutsigbart for alle deltagerne og lettere for Per Arne Skau å kunne matche bokserne.

Dette konseptet er en arena hvor NBF får muligheten til samtidig med å skape stor bokseaktivitet vil kunne utdanne nye funksjonærer og totalt skape et større miljø for engasjement i Norsk boksing.

Når de ordinære kampene er ferdig bokset vil det bli gitt mulighet for sparingskamper etter hvert stevne.

Under hver innveiing klokken 11.00 vil doktor Finn Reierstad bistå alle som ønsker det med legekontroll til startboken. For de som ikke betaler startbok lisensen inn på NBF sin konto 7450 06 04747 og merke innbetaling med utøvers navn vil det være bankterminal tilgjengelig for betaling. NB: Betales lisensen via bank må dette senest innbetales 2 dager før stevnedato. For stevnet 24.10.2015 vil doktor Finn Reierstad være tilstede fra klokken 10.00. Pris for legeundersøkelse er kr 300,- pr utøver som betales direkte sammen med startbok lisensen for sesongen 2015/2016 på kr 600,-. Er det noe rundt lisenser etc. kontakt Generalsekretær Erik Nilsen på 905 81 230 eller erik.nilsen@nif.idrett.no

Vi har valgt å sette opp en bestemannspremie som er en vandrepokal for alle 8 stevnene i rekruttserien sesong 1. Den som blir kåret til beste bokser uansett klasse og kjønn på hvert stevne vil få et napp i vandrepokalen. Flest napp i vandrepokalen etter 8 stevner får vandrepokalen til odel og eie. Vandrepokalen vil gjennom hele sesongen stå utstilt i lokalene til Oslo BK. Premiering til alle vinnere i ordinære kamper.

All påmelding for de som skal bokse ordinære kamper på stevnene skal gjøres via påmeldingsskjema og sendes til mathmaker Per Arne Skau på p-skau@online.no . NB: Vi presiserer at all påmelding skal skje via påmeldingsskjema på email. Det godtas ikke påmelding via telefon, sms eller røyksignaler. PÅMELDINGSKJEMA

Når det gjelder sparrings kampene vil det ikke på forhånd kunne gjøres avtale om hvem som sparrer med hvem. Sparrings kampene settes kun opp av Per Arne Skau som vil vurdere vekt, erfaring og alder når han setter sammen sparrings kampene. Hvor mange ordinære kamper det blir og hvor mange sparrings kamper som blir avholdt vil selvfølgelig være avhengig av påmeldingene.

Totalt sett er dette en nytt konsept og justeringer rundt vil naturligvis tilkomme.

Etter innveiingen blir det avholdt et informasjonsmøte hvor vi går igjennom alle mindre detaljer og svarer på spørsmål.

Erik Nilsen
Generalsekretær
Norges Bokseforbund

Dato: 4 mar kl. til 6 mar Location: Rostenhallen, Trondheim

Seniormesterskapet arrangeres av Trym BK i perioden 04.-06. mars 2016.

Les mer om mesterskapet her: http://boksing.no/2016/01/invitasjon-nm-for-senior-2016-i-trondheim/

 

Dato: 12 mar kl. til 13 mar Location: Askim

Askim Box Open 2016 12.-13. mars

ÅPNE KALENDER